Hur du säger det är viktigare än vad du säger

fortsätt läsa

Utan förändring – inga framsteg, ingen utveckling…

fortsätt läsa

Har din marknadsavdelning rätt kompetens?

fortsätt läsa

Förändringskommunikation (video)

fortsätt läsa

The more you listen, the more you learn.

fortsätt läsa

Marknadschefen – idag och i morgon

fortsätt läsa