Category

ansvar

Back to the blog

Reflektioner

Marknadschefen – idag och i morgon

Den här artikeln har uppdaterats med en ny och utökad spaning 2014-02-01, se http://marketingminds.se/2014/02/01/marknadschefens-nya-roll/ Det som förr normalt hette Marknadschef har idag blivit Marketing Manager,…

Continue reading

Reflektioner

Påverka gärna, men ta ansvar för ditt budskap…

5 November, 2010 Reflektioner , ,

Svenska Akademiens Ordbok definierar påverkan som att utöva inverkan på någon, att påverka någons vilja, tankesätt och uppträdande eller att få någon att göra…

Continue reading