Category

budskap

Back to the blog

Reflektioner

Allt mindre tid – allt fler valmöjligheter!

Dagens konsumenter nås av näst intill oändligt många budskap och har genom internet fått näst intill oändliga valmöjligheter. Samtidigt upplever många att de har…

Continue reading

Reflektioner

Påverka gärna, men ta ansvar för ditt budskap…

5 November, 2010 Reflektioner , ,

Svenska Akademiens Ordbok definierar påverkan som att utöva inverkan på någon, att påverka någons vilja, tankesätt och uppträdande eller att få någon att göra…

Continue reading