Navigera in i framtiden

Boken NAVIGERA IN I FRAMTIDEN presenterar på ett lättsamt sätt tankar om utvecklingen i omvärlden och hur det påverkar företag och organisationer.

 

Köp boken

Redan har många stora verksamheter slagits ut i en flod av disruptiv innovation och kreativ förstörelse. Och sakta har ledare och chefer i de flesta branscher och verksamheter börjat inse att framtiden kommer att se annorlunda ut även för dem.

Det kanske inte är så konstigt att åttio procent av alla bolag redan bedriver någon sorts förändringsarbete. Hela åttiofem procent förväntas dessutom behöva genomgå en större transformation inom de närmaste fem åren.

Problemet är att sjuttio procent av alla planerade förändringsinitiativ misslyckas med att nå sina mål. Och det finns inget som säger att framtiden ser lugnare ut, snarare tvärtom. I en värld av accelererande förändring och exponentiell tillväxt är det viktigare än någonsin att hitta rätt verktyg på vägen.

Boken NAVIGERA IN I FRAMTIDEN är skriven för styrelser, ledare, chefer, strateger och verksamhetsutvecklare i branscher och verksamheter i förändring. Med målet att hjälpa läsaren att ta tillbaka initiativet resonerar boken kring accelererande förändring och varför företag generellt har så stora problem att hantera omvärldens förändringar.

Boken presenterar också på ett lättsamt sätt forskningsläget och lärdomar från den gamla såväl som den nya generationens företag. Därtill drar boken några viktiga lärdomar från en handfull marknadsledande skandinaviska bolag där nyckelpersoner intervjuats om sina utmaningar på vägen in i framtiden.

Boken avrundas med tolv gyllene principer för att framgångsrikt navigera sin verksamhet in i framtiden – utan att bli offer för omständigheterna på vägen.