Klout Score – ett sätt att identifiera viktiga påverkare?


Förmågan att påverka är ett spännande område. Antingen är det något du har eller inte har… eller? Kanske har du läst om Robert Calidini och de sex principer hans omfattande forskning har identifierat – och har förstått att det går att agera på nästintill förutbestämda sätt för att påverka andra i större eller mindre utsträckning. … Fortsätt läsa Klout Score – ett sätt att identifiera viktiga påverkare?

Marknadsföringslagen ger ramverket… eller?


Det är idag inte alltid så lätt att som konsument genomskåda vad som är ett reklambudskap placerat i syfte att påverka ens köpbeteende. Och i takt med konsumtionssamhällets fullständiga omslutning av västvärlden och digitaliseringen av media har det blivit allt otydligare. Att reklam och marknadskommunikation har förmåga att påverka beteenden är något som alla som … Fortsätt läsa Marknadsföringslagen ger ramverket… eller?

Tonårstjejer inflytelserikare än någonsin?


Även om bara 6% av alla svenskar bloggar så blomstrar bloggkulturen bland landets tonårstjejer. Två av tre 12-24 åringar har skrivit eller skriver på sin blogg 1-3 gånger i veckan och tre av fyra läser andras bloggar. Hela 93 procent av flickorna i åldern 12-15 år läser andras bloggar, 78 procent i åldern 16-25 år. … Fortsätt läsa Tonårstjejer inflytelserikare än någonsin?

Effekterna av kommunikation och påverkan en utmaning redan 1969


”Den som ser på den mängd masskommunikation som via TV, radio, press, affischer och film dagligen strömmar ut över befolkningen säger sig förståeligt nog att information och påverkningsförsök i sådana mängder måste ha avsevärda effekter. De som sysslar med informationsspridning upplever kanske snarare mängden av information som besvärande och tycker att de effekter som de … Fortsätt läsa Effekterna av kommunikation och påverkan en utmaning redan 1969

Lästips: Påverkan – i teori och praktik


Robert Cialdini, psykologiprofessor från USA, menar att det stora informationsflöde vi lever i idag tenderar att göra att människan inte orkar ta verkligt välinformerade, kontrollerade och eftertänksamma beslut. Istället tar våra hjärnor förenklade ”genvägar” och förlitar sig på förenklade regler sådant som t ex ”dyrt = bra kvalitet”, eller ”det en expert säger = sant”. … Fortsätt läsa Lästips: Påverkan – i teori och praktik

Påverka gärna, men ta ansvar för ditt budskap…


Svenska Akademiens Ordbok definierar påverkan som att utöva inverkan på någon, att påverka någons vilja, tankesätt och uppträdande eller att få någon att göra något. Någon som är påverkbar är därmed lätt att påverka eller känslig för påverkan. Det kan jämföras med någon som är opåverkbar och inte låter sig påverkas. När jag sedan söker på … Fortsätt läsa Påverka gärna, men ta ansvar för ditt budskap…

Lästips: Människor påverkar människor


En svensk som funderat en del på hur sociala nätverk får en människa att byta åsikt, att prova en ny produkt eller att bryta en gammal vana är Göran Torstensson. Han är en av grundarna till PR- och kommunikationsföretaget Springtime, civilingenjör i teknisk fysik och har skrivit boken Människor påverkar människor. Göran Torstensson menar att … Fortsätt läsa Lästips: Människor påverkar människor

Lär dig skära genom bruset – bli värd att lyssna på


Kommunikation och påverkan är något djupt mänskligt. Här tar jag ett stort steg tillbaka i historien och slå ett slag för retoriken och hur den kan användas idag – även på nätet – för att skära genom bruset av all överflödig information. De flesta tror nog att retorik bara handlar om att hålla tal och … Fortsätt läsa Lär dig skära genom bruset – bli värd att lyssna på

Vad är kommunikation för dig?


I en kurs i kommunikationssociologi för snart 20 år sedan fick vi bland annat lära oss ett antal modeller som ganska mekaniskt förklarar kommunikation med en sändare och en mottagare, t ex Laswells formel och Shannon & Weavers, som båda är modeller från 1940-talet. På Wikipeda (2010-09-13) defineras än idag kommunikation som ”…en process för … Fortsätt läsa Vad är kommunikation för dig?