Category

marketing

Back to the blog

Frågor och svar

Det kom några frågor…

Det kom några frågor och funderingar från Andreas, som arbetar som marknads- och kommunikationsansvarig. Jag tror att de områden han funderar kring är något…

Continue reading

Reflektioner

Ny roll för marknadsdirektören

1 February, 2014 Reflektioner ,

Det som förr normalt hette Marknadschef har idag allt oftare blivit Marketing Manager; Marketing Director; (Senior) Vice President Marketing, Brand & Communications; Head of…

Continue reading

Reflektioner

80% av alla lanseringar misslyckas

Innovation har blivit en allt viktigare utmaning och omfattar avsevärt mycket mer än en konkurrenskraftig marknadsplan eller en vinnande kommunikationsplan. Att utveckla en ny produkt…

Continue reading

Reflektioner

Framtidens marknadsföring

20 September, 2012 Reflektioner , , ,

”Marketing is dead” utropades i en artikel på ansedda Harvard Business Review’s blog i augusti: ”Traditional marketing — including advertising, public relations, branding and…

Continue reading

Reflektioner

Har din marknadsavdelning rätt kompetens?

Segmentering, targeting och positionering är fundamentala verktyg inom marketing. Men, eftersom bara ca 30% av alla praktiserande marknadsförare faktiskt är utbildade inom just marknadsföring…

Continue reading

Case, Reflektioner

World Class Marketing… eller?

18 December, 2011 Case, Reflektioner

Det finns flera sätt att definiera marketing. Den vanligaste definitionen är troligtvis marketing-ikonen Philip Kotlers: “Marketing is the process by which companies create value…

Continue reading

Lästips

Lästips: The New Rules of Marketing and PR

I boken ”The New Rules of Marketing & PR” lyfter David Meerman Scott fram de nya möjligheter som skapats med hjälp av internet och…

Continue reading