Kategori: Trender

Big Data eller Smart Data – vad föredrar du?

En digitalisering av allt som skrivits i mänsklighetens historia fram till år 2003 är beräknat att uppta sammanlagt 5 miljarder gigabit. Idag produceras emellertid samma ofattbara mängd data digitalt på endast två dagar. Ryktet säger också att det typiska företaget dubblar mängden lagrad data vartannat år.

CocaCola, framtiden och liquid content

Förra året annonserade CocaCola Company att de inte längre kommer att förlita sig på gammal hederlig TV-reklam eller ens traditionella reklambyråer för att underhålla sina varumärken och bygga sin framtida verksamhet. Istället meddelade de att de kommer att lägga enorma resurser i internet, storytelling och i att skapa fantastiskt innehåll (”excellent content”). Därtill att de kommer att arbeta hårt för medskapande tillsammans med konsumenter och andra intressenter till bolaget och dess varumärken.

Intresset för sociala medier fortsätter öka

Intresset för sociala medier fortsätter öka, trots att en del olyckskorpar kraxar om att många användare håller på att tröttna på Facebook. Facebook rankas emellertid idag som den näst mest välbesökta webbplatsen i världen av Alexa (som mäter trafiken till webbplatser på internet). Bara Google är större. YouTube kommer på tredje plats.

Smartphone-revolutionen rullar vidare

En revolution kan betecknas som en plötslig och stor omvälvning av bestående förhållanden. För några år sedan pratades det därför om en media revolution skapad av internet och sociala medier. Idag är det kanske mer passande att prata om en smartphone-revolution, startad av en man med stora visioner. Faktum är att det finns de som menar att revolutionen redan är över.

Den allt snabbare tekniska utvecklingen, konsumenternas allt större vilja att prova och ta åt sig nya digitala plattformar, liksom en ökad tillgång till relevant innehåll på internet har emellertid bildat en positiv spiral som snurrar allt snabbare. Digital teknik, liksom sociala medier, har på 2010-talet blivit en så gott som helt integrerad del av vår vardag, privat som professionellt. Smartphones är en viktig del av den utvecklingen…

Nätverkande marknadschefer på Facebook

Sociala medier är fantastiska på många sätt. Inte bara privat, utan även professionellt. Idag återfinns exempelvis Sveriges snabbast växande affärsnätverk på Facebook. Det kallas Marknadscheferna och är – precis som det låter – ett affärsnätverk för marknadschefer. Nätverket har idag har ca 950 medlemmar i Sverige, med fokus på Göteborg, Sydsverige och Stockholm. Det startades 2009 av PeOAxelsson, som då var marknadschef för världens största färjerederi – Stena Line. PeO ville träffa andra personer med liknande jobb och utmaningar för att utbyta erfarenheter. Intresset var stort och tillväxten blev redan från början explosionsartad. Målet är nu att ha 1500 medlemmar vid slutet av 2012. Och idag har PeO hoppat av jobbet från Stena Line för att ägna sig på heltid åt nätverket.

Din guide till framtiden…

Förändringarna i vår värld sker i ett allt snabbare tempo. För bara 10 år sedan skulle iPhone, Spotify, Facebook, Twitter och YouTube ses som märkliga framtidsvisioner för de flesta. Samtidigt fanns redan då människor med stora visioner som på många sätt varit med och skapat en ny värld. En sådan var Steve Jobs.

En trend kan definieras som en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende exempelvis ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster. I boken 100 trender – din guide till framtiden försöker författaren Peter Siljerud skapa sammanhang i vår snabbföränderliga värld och ger samtidigt en inblick i framtiden genom att kartlägga ett antal stora trender han och andra framtidsforskare uppmärksammat på olika sätt. Jag verkar inte ensam om att fascineras av bokens ämnesområde. Boken, som gavs ut tidigare i år, blev t ex nominerad till Årets Marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbund.

PR-konsultföretagen på frammarsch

Både reklambyrån och PR-konsultföretaget ser sig idag som experter på kommunikation. De grundläggande mänskliga principerna för kommunikation och påverkan är emellertid desamma, oavsett om det gäller en reklambyråproducerad kampanj eller väl genomtänkta PR aktiviteter. Skillnaden är att de olika yrkesgruppernas verktygslåda för arbete med kommunikation och påverkan skiljer sig åt. Sociala medier har emellertid medverkat till att göra den tidigare så stringenta uppdelningen mellan branscherna otydligare för köparsidan. Vad är det som gäller egentligen? Vilka kommunikationsproblem är respektive läger bäst på att lösa?

I bloggens förra inlägg fick en företrädare för reklambranschen berätta om sin syn på saken. Denna gång är det dags för PR-konsulterna att ta plats på bloggen genom Magnus Dahl, som är PR-konsultföretaget Aspektas grundare och VD.

Vad är då PR? PR, eller Public relations, är ett engelskt uttryck som kan översättas till ”omvärldsrelationer”. PR kan definieras som främjande åtgärder som syftar till att skapa gott renommé (goodwill) för en person eller en organisation (Wikipeda). Något som i korthet handlar om skapa och förmedla tydliga budskap till utvalda målgrupper, traditionellt via journalister, talesmän och opinionsbildare av olika slag.

Reklambyråns roll

Kommunikationslandskapet – och arbetet med kommunikation och påverkan – är i förändring. Samtidigt fortsätter bruset att öka, liksom antalet kanaler och aktörer som tävlar om kundernas reklam- och kommunikationsbudget. Sociala medier har bland annat bidragit till att den tidigare ganska stringenta gränsen mellan en PR-byrå och en reklambyrå blivit otydligare för köparsidan. Därtill har ett antal nya byråer specialiserade på olika former av digitala medier tillkommit. Som kund har jag emellertid alltid en begränsad budget. Frågan är därför hur jag som köpare får mest ”bang for the buck”, eller bäst utfall i förhållande till uppsatta mål.

Redan 2009 bytte Sveriges Reklamförbund namn till Sveriges Kommunikationsbyråer med målet att fungera som en branschorganisation för konsulter för åtta olika discipliner inom marknadskommunikation (action marketing, design, direktreklam, event, interactive, media, pr, och reklam). PR-konsultföretagens branschorganisation Precis, med fokus på Public Relations, fortsätter emellertid att existera parallellt och verkar slå vakt om sitt oberoende. Samtidigt pågår sedan en tid diskussioner inom Sveriges Informationsförening gällande ett eventuellt namnbyte. Det andas existensiella frågor som ”vem är vi egentligen” och ”varför finns vi”. Något som i viss mån förvirrar en utomstående betraktare.

I ett försök att tydliggöra problematiken har jag valt att belysa kommunikationsområdet ur några olika perspektiv. Först ut är en artikel med Joakim Hökegård som är VD på Shout – en meriterad och prisbelönt reklambyrå i Göteborg. Shout har av sina kunder bl a blivit nominerad till Sveriges Bästa Byrå och Årets Bästa Byrå flera år i rad. Joakim är ordrik – men håll ut, svaret är intressant! 

Att producera film för internet (tips)

Film är idag ett kraftfullt hjälpmedel i arbete med kommunikation och påverkan via internet. De sista 30 dagarna står YouTube exempelvis för 14 procent av all nättrafik och är därmed den tredje största hemsidan i världen enligt Alexa.

Efter att själv ha experimenterat med filmproduktion till internet kan jag emellertid konstatera att det är som vanligt. Det räcker inte att ha en bra idé… genomförandet betyder allt. Från ax till limpa! Passande nog trillade jag över Spets Produktion. Det är ett produktionsbolag som specialiserat sig på webb-tv och har valt att lägga lika stor vikt genom hela produktionskedjan – från strategi till produktion och distribution. Det som gör Spets särskilt spännande är att deras producenter har många års erfarenhet som nyhetsjournalister med stor kunskap om vad som gör att en film blir ”klickad” av den aktuella målgruppen. Jag passade därför på att ställa några frågor till Anna Bengtsson, som är producent och reporter på Spets och har tio år bakom sig som nyhetsjournalist, bland annat på svd.se och aftonbladet.se. 

Förändringskommunikation (video)

Hela avdelningen har kallats till informationsmöte och din närmaste chef berättar att stora förändringar är på gång. Allt är långt ifrån stjärnklart. Efter mötet börjar du och dina kollegor spekulera i vad som kommer att hända över en kopp kaffe. Men… vad var det egentligen som kom fram på mötet?  Vad händer nu? Och hur påverkar det dig? 

I takt med att förändringstempot i vår omvärld har ökat, görs också fler planerade förändringar inom företag och organisationer. Det kan gälla allt från mindre förändringar av arbetsrutiner, till ny chef eller fullständiga transformationer av en organisation. Ju större förändringen är, desto mer negativ stress, osäkerhet och oro drabbar organisationens medarbetare – med bevisat försämrade prestationer som följd. Därtill har upprepade förändringar dokumenterats kunna medföra en ökning i dyra sjukskrivningar för arbetsgivaren. Det är kanske inte konstigt att upp till 70 procent av alla förändringar inom företag faktiskt misslyckas.

Kraftfullt verktyg för omvärldsinformation

Ett omvärldsanalysverktyg som har fångat min uppmärksamhet det senaste halvåret är Silobreaker. Via Silobreaker kan man nämligen göra avancerade analyser och skapa mening i den all större mängd digital information som omger oss. Silobreaker Premium sägs därtill vara den mest kraftfulla omvärldsbevakningsprodukt som finns online. Via Silobreaker.com går det också bra att gratis göra effektiva sökningar bland nyheter och sociala medier.

Jag har i en tidigare artikel här på bloggen nämnt att omvärldsbevakning blivit allt viktigare, bl a för att följa upp och och utvärdera satsningar inom kommunikation och påverkan i en värld av ett allt högre omvärldsbrus och i en allt snabbare förändring. Utan ett kraftfull omvärldsbevakningsverktyg är det näst intill omöjligt.

Därför har jag givetvis passat på att ställa några frågor till Silobreakers Anders Kasberg.

Mobil kommunikation för marknadsförare

I början av februari visade IDG att det i slutet av 2010 för första gången såldes mer smarta mobiler än PC-datorer. Därtill har vi redan tidigare konstaterat att mobil kommunikation är framtiden. Om du på grund av begränsade resurser måste välja, skulle jag därför rekommendera dig att lägga mer tid på att utforska hur mobil telefoni kan användas i företagets marknadsföring än exempelvis sociala medier som Facebook och Twitter.

Hur kan då mobilen rent praktiskt användas som marknadsföringskanal eller för en smart kundkontakt som också bidrar med värde till användaren? HubSpot.com listade idag tio bra och jämförelsevis enkla sätt att inkludera mobil teknologi i din marknadsstrategi. Här är den:

Allt kommunicerar!

I en allt hårdare konkurrens är det framförallt genom skicklig marknadsföring och marknadskommunikation som man kan särskilja extremt framgångsrika, eller starka varumärken från andra. Det hävdade åtminstone forskarna Fredrik Lange och Micael Dahlén i boken Optimal Marknadskommunikation så sent som 2009. Det är fel, säger Johan Gromark, VD på Label, som istället menar att varumärket är något som berör hela företaget – och är för viktigt för att hanteras av bara marknadsavdelningen: -”Allt kommunicerar!”

Idag kom rapporten Äldre svenskar och Internet 2010

Känn din målgrupp – annars gör någon annan det… En grundläggande förutsättning för att skapa relevant och träffande kommunikation är att verkligen känna din målgrupp. Ett sätt är att hålla sig uppdaterad med målgruppens internetvanor, via exempelvis Internetstatistik.se som samlar och publicerar statistik från fem oberoende leverantörer av internetstatistik: World Internet Institute, SCB, Nordicom (Mediebarometern), Kommunikationsmyndigheten PTS och .SE

Den senaste rapporten heter Äldre svenskar och Internet 2010. Som äldre svensk räknas i detta sammanhang du som är född på 50-talet eller tidigare. För dig som arbetar med denna del av befolkningen som målgrupp innehåller rapporten en hel del intressant information.

Här kommer en kort summering av huvudresultaten – rykande färska, hämtade direkt ur rapporten:

I väntan på ”The New World of Brand”…

Världens ledande varumärkestidskrift, Journal of Brand Management, har insett att det pågår djuplodade förändringar på spelplanen för framgångsrikt varumärkesbyggande. De menar bland annat att ökad konsumentmakt – som accelererats genom tillväxten av sociala medier – skakar traditionellt varumärkesbyggande i grunden och att gamla mantran gällande konsekvens och kontroll börjar bli ohållbara. För att belysa detta bjuder man nu in världens experter till en specialupplaga som kommer att publiceras i september 2011 – ”The new world of Brand”. De frågor som ställs är bland annat:

  • Hur påverkar konsumenternas ökade makt varumärkeslojaliteten? Är varumärkeslojalitet något som minskar? Minskar livslängden för varumärken?
  • Vilka är de mest framgångsrika strategierna för att få ”gamla varumärken” att växa och frodas i den nya digitala världen?
  • Hur ändrar sociala medier varumärkens roll? Eller är traditionella medier fortfarande mest effektiva?
  • Kommer globaliseringen att göra varumärken mer lika och enhetliga, eller kommer det att kräva större mångfald och kulturell känslighet?

För att redan nu belysa några relevanta frågor kontaktade jag Frans Melin, som är Nordens ledande forskare inom Brand Management.

Framtiden är mobil. Gör en app.

Mobil kommunikation är framtiden. Nu visar en ny studie att det för första gången någonsin såldes fler smarta mobiler än pc-datorer i slutet av förra året. (1) Därmed är appar snart högintressant för dig som varumärkesägare. Åtminstone kan det vara bra att veta lite mer om dem. Därför har jag pratat med Reza Assareh på Screen Interaction AB, som fokuserar på interaktionsdesign och applikationsutveckling.

Du som hänger med hyfsat i vad som händer i omvärlden vet redan vad en smartphone är – du kanske till och med har en själv. För dig som inte har lika bra koll: en smartphone – på svenska ”smarttelefon” eller ”pekskärmsmobil” – är en är en mobil som i princip fungerar som telefon med inbyggd dator, eller någon sorts mellanting mellan handdator och mobiltelefon. iPhone är ett exempel.

Sociala medier kräver engagemang. Och är inte gratis.

Konsumenters beteende har ändras på många sätt de senaste fem åren, framförallt vad gäller sättet att dela, ta till sig och söka information. Mer än 90% av alla 16-55 åringar använder sig t ex av internet för att hitta olika typer av produktinformation. I allt större utsträckning används de senaste åren också sociala medier. Allteftersom konsumentbeteendet ändras följer varumärkesägarna efter. Vissa har kommit längre än andra. En sak är emellertid säker. Att satsa på sociala medier kräver engagemang. Och det är inte gratis.

Något som vet en hel del om området är Tobias Brandt. Han är Creative Director på Digitas i Stockholm och får efter alla år inom området anses vara lite utav en nestor. Tobias är också lärare i Interactive Communication på Berghs School of Communication och delar gärna med sig av sina kunskaper. Därför passade jag så klart på att ställa några frågor.

Jag har gjort slut med min dagstidning… eller?

Jag har precis avslutat min dagstidningsprenumeration. Inte helt utan ångest. Om det finns något medie som har haft kraft att påverka under de senaste 100 åren så är det nämligen dagspress, som fortfarande har en oerhört hög räckvidd i Sverige. Själv älskar jag egentligen att försjunka i en dagstidning i lugn och ro till frukost varje morgon. Jag gör min frukost, sätter mig vid matbordet och går grundligt igenom tidningen från början till slut; jag börjar med ledaren, väljer sedan ut de artiklar som känns relevanta och intressanta baserat på titel och ingress. Att läsa dagstidningen ger mig en stund för mig själv, skapar lugn, får mig att känna att jag ”är med” och håller mig uppdaterad på vad som sker i världen. Dessutom kan jag välja att fördjupa mig i det jag vill.

Istället har jag börjat använda Netvibes, där jag lagt upp RSS flöden från ett antal aktuella tidningar och jobbar mig igenom intressanta rubriker. Därtill följer jag ett antal intressanta tidningar och journalister på Twitter. Och så går jag förstås direkt in på mina favorittidningars hemsidor. Det är inget unikt för mig. Det gör nämligen redan en stor del av Sveriges befolkning. Jag är alltså bland de 79% av svenskarna som tar del av traditionella medier via internet.

Om jag är såld? Tja.

Mycket snack, liten verkstad? Bara 25% av svenska företag använder sig av sociala medier för marknadsföring.

Den senaste Kundbarometern*, som publicerades i december, visar att bara 24,9% av svenska företag använder sociala medier för marknadsföring. Av dessa anger ungefär hälften (53%) att de kommer att använda sociala medier mer framöver. Några orsaker att använda sociala medier anses vara att skapa relationer och kommunicera med kunder, att inhämta information, att upptäcka och följa trender, att öka kundförståelsen samt att nå ungdomar och nya målgrupper. De platser man använder är i första hand Facebook, bloggar och internetforum.

Det är alltså fortfarande mycket snack och lite verkstad gällande sociala medier för företag i Sverige. Beror det på rädsla, andra prioriteringar eller okunskap – eller allt på en gång? Oavsett upplever jag ändå att det finns en stor nyfikenhet – och en stor potential även för svenska företag.

Medieförmedlarens roll har blivit mer komplex

De flesta varumärkesägare har en sak gemensamt – de vill alla kommunicera effektivt direkt till sina befintliga och nya målgrupper till lägsta möjliga pris. Här har medieförmedlaren traditionellt haft en viktig roll att spela.

En medieförmedlare har traditionellt varit ett företag som för en varumärkesägares räkning upphandlat medieutrymme i olika typer av massmedier. Medieförmedlaren hjälpte (och hjälper) också till med målgruppsanalys, mediestrategi och taktisk medieplanering, liksom uppföljning av räckvidd och frekvens. Den traditionelle medieförmedlarens existensberättigande var – och är fortfarande – att optimera avkastningen på varje investerad mediekrona, framförallt genom att kunna göra inköpen av media effektivare än en enskild varumärkesägare genom att med sin expertis och kundbas få större volymer att förhandla om.

Kommunikationschefen – idag och i morgon

Det som förr hette Informationschef har blivit Kommunikationschef, Kommunikationsdirektör eller Head of Communications – och utvecklingen fortsätter.

Under hösten har jag haft tillfälle att intervjua flera aktörer kring vilka kravprofiler som finns för roller som kommunikationschef framöver, nu allt oftare kallade Executive Vice President Corporate Brand and Communication på koncernledningsnivå. Därtill har jag via Google och LinkedIn identifierat tio relevanta profiler på individer som idag har relevanta positioner.

Analysen visar kanske inte oväntat att rollen hittills har präglats av en tydlig bakgrund från PR-sidan och därtill ett antal års ledarskapserfarenhet från samma område. Utan att känna dem personligen reflekterar följande två personer, båda i Sverige, troligtvis ganska väl det som anses vara dagens ideala profiler:

Employer branding en allt viktigare kommunikationsfråga

Sveriges Annonsörer publicerade nyligen en undersökning bland landets marknadsavdelningar som visade att sociala medier är deras viktigaste utmaning just nu.

Skulle vi ställa en liknande fråga till landets företagsledningar – och be dem hålla sig inom kommunikationsområdet – så skulle svaret troligtvis bli ett annat. Sannolikt skulle employer branding landa ganska högt på listan, åtminstone på de större företagen.

Employer branding är ett relativt nytt kommunikationsområde. Det handlar om hur arbetsgivare positionerar och kommunicerar sitt varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Syftet är i grunden att trygga företagets långsiktiga kompetensförsörjning och säkerställa att företaget både har rätt och motiverade medarbetare för framtida konkurrenskraft.

Tonårstjejer inflytelserikare än någonsin?

Även om bara 6% av alla svenskar bloggar så blomstrar bloggkulturen bland landets tonårstjejer. Två av tre 12-24 åringar har skrivit eller skriver på sin blogg 1-3 gånger i veckan och tre av fyra läser andras bloggar.

Hela 93 procent av flickorna i åldern 12-15 år läser andras bloggar, 78 procent i åldern 16-25 år. Bloggandet har helt enkelt blivit en av de allra vanligaste aktiviteterna bland unga kvinnor, vilket också innebär att en stor andel av det innehåll som produceras på internet görs av tonårstjejer för andra tonårstjejer (1).