Kategori: Trender

Big Data eller Smart Data – vad föredrar du?

En digitalisering av allt som skrivits i mänsklighetens historia fram till år 2003 är beräknat att uppta sammanlagt 5 miljarder gigabit. Idag produceras emellertid samma ofattbara mängd data digitalt på endast två dagar. Ryktet säger också att det typiska företaget dubblar mängden lagrad data vartannat år.

CocaCola, framtiden och liquid content

Förra året annonserade CocaCola Company att de inte längre kommer att förlita sig på gammal hederlig TV-reklam eller ens traditionella reklambyråer för att underhålla sina varumärken och bygga sin framtida verksamhet. Istället meddelade de att de kommer att lägga enorma resurser i internet, storytelling och i att skapa fantastiskt innehåll (”excellent content”). Därtill att de kommer att arbeta hårt för medskapande tillsammans med konsumenter och andra intressenter till bolaget och dess varumärken.

Intresset för sociala medier fortsätter öka

Intresset för sociala medier fortsätter öka, trots att en del olyckskorpar kraxar om att många användare håller på att tröttna på Facebook. Facebook rankas emellertid idag som den näst mest välbesökta webbplatsen i världen av Alexa (som mäter trafiken till webbplatser på internet). Bara Google är större. YouTube kommer på tredje plats.

Smartphone-revolutionen rullar vidare

En revolution kan betecknas som en plötslig och stor omvälvning av bestående förhållanden. För några år sedan pratades det därför om en media revolution skapad av internet och sociala medier. Idag är det kanske mer passande att prata om en smartphone-revolution, startad av en man med stora visioner. Faktum är att det finns de som menar att revolutionen redan är över.

Den allt snabbare tekniska utvecklingen, konsumenternas allt större vilja att prova och ta åt sig nya digitala plattformar, liksom en ökad tillgång till relevant innehåll på internet har emellertid bildat en positiv spiral som snurrar allt snabbare. Digital teknik, liksom sociala medier, har på 2010-talet blivit en så gott som helt integrerad del av vår vardag, privat som professionellt. Smartphones är en viktig del av den utvecklingen…