Category

Ledarskap

Back to the blog

Ledarskap

Framtidens organisation är dynamisk och agil

16 February, 2020 Ledarskap ,

Världen beskrivs av många som allt mer volatil, komplex och motsägelsefull. Det är förändringar som berör alla och som inte på något sätt är…

Continue reading

Ledarskap

I takt eller otakt?

Alla organisationer behöver röra sig framåt i ungefär samma takt och riktning som sin omvärld. Några få tar på sig ledartröjan och bidrar till…

Continue reading