Förändringskommunikation (video)

Hela avdelningen har kallats till informationsmöte och din närmaste chef berättar att stora förändringar är på gång. Allt är långt ifrån stjärnklart. Efter mötet börjar du och dina kollegor spekulera i vad som kommer att hända över en kopp kaffe. Men… vad var det egentligen som kom fram på mötet?  Vad händer nu? Och hur påverkar det dig? 

I takt med att förändringstempot i vår omvärld har ökat, görs också fler planerade förändringar inom företag och organisationer. Det kan gälla allt från mindre förändringar av arbetsrutiner, till ny chef eller fullständiga transformationer av en organisation. Ju större förändringen är, desto mer negativ stress, osäkerhet och oro drabbar organisationens medarbetare – med bevisat försämrade prestationer som följd. Därtill har upprepade förändringar dokumenterats kunna medföra en ökning i dyra sjukskrivningar för arbetsgivaren. Det är kanske inte konstigt att upp till 70 procent av alla förändringar inom företag faktiskt misslyckas.

God förändringskommunikation är – tillsammans med ökad delaktighet i det som sker – en av relativt få åtgärder som har visat sig minska den negativa stressen bland medarbetarna i en förändringsprocess. Det hjälper till att bidra med en förståelse, mening såväl som tydligare känsla av sammanhang. Därtill hjälper god förändringskommunikation till att reducera ryktesspridning bland företaget och dess kunder. En större förändring påverkar nämligen inte bara medarbetarna, utan ofta även kunderna på olika sätt, exempelvis genom byte av kontaktperson. Det finns alltså orsak att tänka sig för – och planera väl – när en förändring ska genomföras.

Ett sätt att förbättra kommunikationen i en förändringsprocess är att ta hjälp utifrån. Ett företag som specialiserat sig på förändringskommunikation är Symbal Communications. Jag har så klart intervjuat deras VD, Peter Gustafsson. Denna gången har intervjun därtill filmats. Intervjun kom att bli ett bra exempel på hur förändring kommer till oss i vardagen. Jag blev nämligen tvungen att med kort varsel ta med min då bara sju månader gamla dotter till intervjun. Något som strax visade sig vara allt annat än okomplicerat. Men, med hyfsat hög förändringsbenägenhet gick det också att hantera…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KyrwybgxCPg]

Lästips och länkar

Kommunikation i förändringsprocesser av Carina Johnsson och Mats Heide, 2008.

Konsten att hantera stress och möta förändringar, Bosse Angelöw, 2009.

Mer information om Symbal Communications finns här.  Peter Gustafsson har också intervjuats i Sydsvenskan tidigare i år. Den intervjun hittar du här. 

Filmen är inspelad av Film Express i Malmö – www.filmexpress.se – och jag återkommer framöver här på bloggen med tips och råd om hur man kan göra enkel, bra och kostnadseffektiv filmproduktion för nätet.