The more you listen, the more you learn.


Att lyssna är kanske nutidens mest underskattade sysselsättning. Ändå krävs ett aktivt lyssnande för att kunna kommunicera. När man kommunicerar måste man ju minst vara två personer – en sändare och en mottagare. Vad innebär det då att lyssna?

”Listening to the world around you is not often a skill that is consciously practiced. Nevertheless, it is a skill that is definitely worth cultivating. Active and engaged listening can help you to better understand other people, the interactions of society and the world around you. The more you listen, the more you learn.” (1)

Laura Janusik, professor i kommunikation från USA och ordförande i International Listening Association menar att ett aktivt lyssnande innebär att du:

  • är uppmärksam.
  • inte avbryter den andra personen.
  • bekräftar vad du hör så att den andra personen vet att du förstått vad han eller hon avsett.

Undersökningar visar att det finns en skillnad mellan att lyssna till och lyssna på. Laura Janusik igen: –”Ofta lyssnar vi efter det vi tror att vi kommer att få höra. Vi lägger på så vis på ett filter och uppfattar därför inte hela budskapet. Det är därför det är så viktigt att vi bekräftar vad vi har uppfattat. Det ger talaren en möjlighet att korrigera om det uppstått ett missförstånd.”(2)

Ännu en skillnad finns i att bara höra orden och att faktiskt lyssna efter budskapet. Det är först när vi lyssnar aktivt efter budskapet som vi förstår vad den andra personen tänker och känner. Det innebär inte att vi måste hålla med, men det skapar förståelse för den andra partens perspektiv.

Två svenskar som fördjupat sig i konsten att lyssna

Det finns flera svenskar som fördjupat sig i konsten att lyssna. Jag har kontaktat två av dem: Kent Adelmann och Bengt Renander, som var och en närmar sig området på sitt eget sätt.

Kent Adelmann är fil kand i svenska och filosofi och har doktorerat i forskningsämnet Svenska med didaktisk inriktning med avhandlingen Att lyssna till röster (2002). Han är verksam som lektor på enheten Kultur-Språk-Medier vid Lärarutbildningen på Malmö högskola och har mångårig erfarenhet av skola och undervisning. Kent är också medlem i International Listening Association.

Bengt Renander är författare och föreläsare i kreativitet och grupputveckling. Bengt har lång erfarenhet av kreativa yrken, dels som copywriter, men huvudsakligen som regissör, manusförfattare och filmproducent. Han är också mångfaldigt prisbelönad i nationella och internationella reklamfilmstävlingar och festivaler. Bengts Renanders teoretiska bakgrund omfattar grupp- och ledarutveckling vid Psykosyntesakademin, film vid New York University, reklam vid RMI-Berghs samt journalistik vid Poppius journalistskola.

Med så mycket erfarenhet och klokskap måste det gå att lära sig något – så jag passade på att ställa några korta frågor till dem båda, var och en för sig. Svaren är ibland uppfriskande olika!

Varför är det så viktigt att lyssna?

Kent: -”För att minst hälften av all kommunikation handlar om att lyssna.”

Bengt: -”För att den som lyssnar kan leva fri i verkligheten i stället för fängslad i en egen drömvärld av rädslor, begär, fantasier, värderingar och kategoriseringar.”

Vad och vem lyssnar vi på – och vem lyssnar vi inte på? Varför?

Kent: -”Vi styrs hela tiden av individuella lyssfilter och blockeringar, som vi först måste bli medvetna om innan vi kan bearbeta dem.”

Bengt: -”De flesta människor lyssnar huvudsakligen omedvetet, det vill säga på sina egna inre röster och filtrerar vad hon hör från andra genom dessa. Hon hör då endast det som passar egna syften och avfärdar annat som ointressant, tråkigt eller fel. Den som lyssnar medvetet kan finnas på riktigt för en annan människa, hon har ett öppet utrymme i sig som hon ställer till förfogande för den hon lyssnar på. I detta utrymme kan vi födas och växa. Tomas Tranströmer skriver ’Var människa en halvöppen dörr, som leder till ett rum för alla’.”

Varför verkar lyssnande ha lägre status än det har att sända budskap?

Kent: -”Därför att traditionens makt är stor, och under två tusen år bars den traditionen även av retorikens fokus på talaren.”

Bengt: -”En omeveteten människa är indentifierad med sitt ego och ser inte värdet av att lyssna eftersom det ’inte handlar om mig’. ”

Varför är det svårt att lyssna aktivt?

Kent: -”Att vara koncentrerad och fokuserad är arbetsamt nog, men att medvetet dirigera och kontrollera sin uppmärksamhet i tid och rum kräver dessutom hårt arbete och många kalorier.”

Bengt: -”Därför att det inte går att lyssna aktivt. Att lyssna handlar inte om att göra något, snarare om att lära sig att låta bli att göra något. Eller som zenmästaren sa: ’Att fiska med rak krok’.”

Många är så upptagna med att överföra sitt eget budskap att de glömmer att lyssna. Vilka rekommendationer finns till den som känner igen sig?

Kent: -”Utan lyssnande finns heller ingen relation, så du bör genast ta itu med ditt empatiunderskott.”

Slutligen, hur blir man en god lyssnare?

Bengt: -”Genom att bli medveten om vem man är och närvarande så att man inte glömmer bort det.”

Lyssna på vad som sägs om ditt varumärke och ditt företag

Förutom utmaningen att bli en bättre lyssnare i enskilda dialoger finns möjlighet att bli en bättre lyssnare även av dina professionella målgrupper enligt devisen ”The more you listen, the more you learn.” Till din hjälp har du olika typer av arbetsverktyg, såsom exempelvis olika typer av marknadsundersökningar – från enskilda djupintervjuer och fokusgrupper till omfattande surveys. Ett annat exempel är den uppsjö av digitala verktyg som finns för att lyssna av vad som sägs om ditt varumärke eller om dina konkurrenter på internet. Några exempel är:

Google Alerts – om du är ansvarig för ett varumärke kan du använda Google Alerts, som då e-mailar dig med updates när ditt varumärke nämns online. Lär fungera väl för det mesta utom Twitter.

TweetDeck eller TweetBeep – två verktyg som meddelar dig om dina sökord nämns på Twitter.

Kurrently – söker av Twitter och Facebook i realtid och ger dig RRS-feeds med dina resultat.

Collecta – försöker kombinera ovanstående; Facebook, Twitter, Flickr, YouTube med flera, genom RSS feeds för dina sökord.

Lycka till med ditt lyssnande! Kom ihåg – ju mer du lyssnar, desto mer kan du lära. Privat såväl som professionellt.

(1)   WikiHow – How to listen 2011-01-12

(2)   fritt översatt från http://www.kansascity.com/2010/12/18/2528068/a-listener-does-more-than-hear.html#ixzz1AqbIISx0

—————————————————————————————-

Lästips och länkar:

Konsten att lyssna – didaktiskt lyssnande i skola och utbildning (2009), Kent Adelmann. Se även www.lyssna.org för mer info om Kent Adelmann och Adelmann Listening Consulting.

Konsten att lyssna – enkelt och djupt (2010), Bengt Renander. Se även http://www.kreativitetsutveckling.nu/ eller http://www.konstenattlyssna.se för mer information om Bengt Renander och Kreativitetsutveckling AB.

Övriga källor:

www.listen.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Active_listening

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).