Hur du säger det är viktigare än vad du säger

Allt är som tur är inte digital kommunikation. Majoriteten av vardagens kommunikation och påverkan är – fortfarande – IRL, även om vår tid vid mobilen, dataskärmen och plattan blivit allt mer omfattande. De flesta utgår emellertid från att språket är den viktigaste formen av kommunikation. Ändå uppfattas enligt olika forskarkällor mindre än 10 procent av ett budskap av vad som sägs verbalt (med ord). Istället dominerar andra typer av signaler såsom hur vi låter, hur vi rör oss, vår hållning, vårt sätt att titta på andra och vårt sätt att agera. En mycket stor del omfattar alltså det som normalt kallas kroppsspråk. Majoriteten av allt kroppsspråk lär vara globalt, även om det finns lokala skillnader. Forskning har också visat att kvinnor generellt sett har lättare att läsa kroppsspråk än män.

Det är emellertid inte ovanligt att det vi säger inte ger samma budskap som vårt kroppsspråk, vilket såklart lätt skapar tvivel och förvirring hos mottagaren. Som kommunikatör, ledare och chef – men även som förälder – är det särskilt viktigt att vara medveten om. 

Ny forskning visar också att vårt eget kroppsspråk påverkar hur vi mår och att vi genom att ändra vårt eget kroppsspråk faktiskt både kan må bättre och samtidigt ge ett mer kraftfullt och positivt intryck. Något som är otroligt användbart i olika typer av presentations-, affärs- och ledarskapssituationer, men även i privatlivet.

Amy CuddyEn forskare som fördjupat sig i betydelsen av kroppsspråk är Amy Cuddly vid Harvard. I länken nedan berättar hon i 20 intressanta minuter om sina spännande studier och erfarenheter gällande kroppsspråk på en Ted konferens i USA: Amy Cuddy: Your body language shapes who you are.

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).