Framtidsscenarios

december 23rd, 2020 framtid ,
fortsätt läsa

Varför bygga strategier i en värld av accelererande förändring?

februari 4th, 2020 strategi ,
fortsätt läsa

I takt eller otakt?

juni 23rd, 2019 Ledarskap , , ,
fortsätt läsa

Strategi, innovation och förändring

Vi lever i en tid av accelererande förändring. Vi vet redan att framtiden kommer att se annorlunda ut än nutiden. Och att historien hittills faktiskt hjälpt oss skapa en bättre framtid. För att fortsätta bidra till en bättre framtid är det bästa vi kan göra att intressera oss för vad som pågår i vår omvärld, uppdatera våra kompetenser, agera proaktivt och anpassa oss väl.

I företagsvärlden är omvärldsbevakning, framtidsorientering, liksom strategi och strategisk planering och löpande anpassning därför viktigare än någonsin. Väl använt kan strategisk planering exempelvis bidra till att skapa tid för reflektion, tydlighet kring nuläget, utveckla inspirerande visioner och mål, mobilisera organisationen i rätt riktning, bygga långsiktig konkurrenskraft, liksom en lärande och agil organisation.

Som en liten hjälp på vägen har jag här sammanställt några artiklar för dig som är särskilt intresserad av strategi, innovation och förändring för att löpande anpassa din verksamhet till omvärlden.

Vad är strategi?

Bygg en strategisk plan i tre steg

Varför är strategiskt tänkande så viktigt?

Strategi – ofta det enda tillfället att stanna upp och reflektera

Varför ni bör ha ett högre syfte och en lyskraftig vision

Framtidsorientering

Digitaliseringen och teknikens utveckling

Vad är kreativ förstörelse?

Vad är disruptiv innovation?

Var proaktiv, läs omvärlden och reagera i tid

Segmentering – grunden till allt

Innovation, tillväxt och förnyelse håller dig relevant

Historien om Kodak och Fujifilm

Förändring

Kommunicera mera vid förändring

Utan förändring, inga framsteg, ingen utveckling

Längst ner på sidan hittar du också några korta filmklipp som bidrar med ytterligare tankar på vägen.

Varför är strategiskt tänkande så viktigt?

fortsätt läsa

Svenska VD:ar saknar kunskap – och prioriterar inte digitalisering?

december 27th, 2017 strategi ,
fortsätt läsa

Dags att tänka utifrån-och-in

fortsätt läsa

Strategi – ofta enda tillfället att stanna upp och reflektera

september 30th, 2017 strategi , ,
fortsätt läsa

Vad är strategi?

april 11th, 2017 strategi ,
fortsätt läsa