Varför är strategiskt tänkande så viktigt?

Du kanske undrar varför det här med strategiskt tänkande är så viktigt – för både dig och din verksamhet?

Tänk så här… ett bolags kanske viktigaste utmaning är att bibehålla sin relevans och attraktivitet över tid och fortsätta leverera värde till sina kunder och ägare – och till samhället i stort. Det kräver ett långsiktigt perspektiv och att ständigt parera det ökade förändringstempot i vår omvärld. Här är ett strategiskt tänkande A och O.

För mig innebär strategiskt tänkande i praktiken att det vi gör varje dag leder oss på vägen mot vår vision. Vi använder helt enkelt verksamhetens långsiktiga mål som Polstjärnan och låter det vägleda oss i våra dagliga val och beslut.

Jag har genom åren sett många företag och företagsledningar kämpar med just detta i vardagen. Även i stora företag. Inte sällan för att verksamhetens kortsiktiga mål och aktiviteter som inte hänger ihop med bolagets långsiktiga mål och visioner. Eller kanske till och med på grund av bristfälligt artikulerade visioner och långsiktiga mål – som gör att det är oklart vart bolaget överhuvudtaget är på väg.

Varför är det då så himla svårt? Det är inte helt lätt att besvara. En del av svaret är att vi sedan många år lever i en kvartalsekonomi, där kortsiktiga resultat premieras framför långsiktighet. Och där kortsiktiga kickar ger energipåslag för den enskilde såväl som organisationen. Och där någonstans har det gått fel. Det är nämligen synnerligen svårt att bedriva en meningsfull och långsiktigt framgångsrik verksamhet med en kort tidshorisont, utan en tydlig vision för framtiden.

 

 

 

Navigera in i framtidenLåter det intressant? Läs gärna mer i min nya bok Navigera in i Framtiden (se Adlibris eller Bokus, eller provläs på Google Books). Du kan också anmäla dig till den kostnadsfria onlinekursen med samma namn på Inquentia Academy, där jag på 1,5 timme sammanfattar några av bokens viktigaste koncept och ger dig några intressanta övningar på vägen.