Kommunikation: samspel mellan människor

Ordet kommunikation kommer från latinets “communicare” som betyder att någonting blir gemensamt (Nilsson, Waldemarsson, 1990). Kommunikation kan sägas vara en ständigt pågående process och en bra förutsättning för att bygga möten och relationer mellan människor. Det är inte statiskt, utan snarare i ständig rörelse. Kommunikation kan äga rum i många olika sammanhang och miljöer, t ex på internet, hemma, på arbetet, mellan vuxna och barn, mellan arbetskollegor, mellan företag och dess kunder. Gemensamt är att man genom kommunikation försöker meddela sig eller dela med sig av något, såsom upplevelser, tankar och känslor eller fakta. Kommunikation kan ske med kroppsspråk, men talspråket är det som verkligen kan få oss att förstå andra. I korthet handlar kommunikation i första hand om samspel med andra.

Figurerna på Creature Comforts har på sitt sätt funderat på vad kommunikation är. Titta gärna i några minuter och fundera samtidigt på vad kommunikation innebär för dig.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RpaQSZ_Xv4M&p=D42DE3704F14634A&playnext=1&index=15]

Mer tankar kring begreppet kommunikation hittar du här.

Källor:

Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarsson, Kommunikation – samspel mellan människor, 1990