Lär dig skära genom bruset – bli värd att lyssna på

Kommunikation och påverkan är något djupt mänskligt. Här tar jag ett stort steg tillbaka i historien och slå ett slag för retoriken och hur den kan användas idag – även på nätet – för att skära genom bruset av all överflödig information.

De flesta tror nog att retorik bara handlar om att hålla tal och tycker kanske att det inte känns så relevant. Men, retorik handlar om hur ord och symboler används för att påverka och ger riktlinjer om hur vi kan använda språk och tecken för att övertyga andra och få vår vilja igenom. Nu blev du kanske lite mer intresserad…

Ord har en oerhörd makt. Vad vi säger och hur vi säger saker har stor betydelse – framförallt när vi försöker påverka andra. Att använda språket på ett kraftfullt sätt ger dig därför möjligheten att få andra att intressera sig för vad du har att komma med – i tal och i skrift. Därför är ett klassiskt ämne som retorik högaktuellt, även på dagens internet.

Klassisk retorik, liksom modern litteratur inom området, har mängder av konkreta riktlinjer gällande exempelvis när och hur man bäst framför sitt budskap i tal och texter för att påverkan andra i en viss riktning. Kunskap om retorik ger dig också insikter om vikten av att förstå målgruppens situation, hur du väljer rätt argument i en viss situation, hur du skapar en klar disposition i tal eller texter och hur du gör språket rikt och mustigt. Så att du blir värd att lyssna på helt enkelt!

Alla som vill påverka andra på ett framgångsrikt sätt förbereder sig väl. Även en talare. Klicka gärna på filmen och lyssna igenom Martin Luther Kings numera klassiska tal ”I have a dream” från 1963. Lyssna särskilt på hur han använder språket för att påverka och skapa reaktioner för att driva sin sak… det han säger kommer vid rätt tidpunkt, till rätt målgrupp och med rätt ordval.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=iEMXaTktUfA&feature=PlayList&p=6DED4A02C90B5E9E&index=0&playnext=1]

Lästips:

Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, 2008

Brigitte Mral, Larsåke Larsson, Reklam & Retorik – 10 fallstudier, 2004

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).