Category

samspel

Back to the blog

Reflektioner

Kommunikation: samspel mellan människor

Ordet kommunikation kommer från latinets “communicare” som betyder att någonting blir gemensamt (Nilsson, Waldemarsson, 1990). Kommunikation kan sägas vara en ständigt pågående process och en…

Continue reading