Din guide till framtiden…

17 December, 2011 Lästips, Trender

Förändringarna i vår värld sker i ett allt snabbare tempo. För bara 10 år sedan skulle iPhone, Spotify, Facebook, Twitter och YouTube ses som märkliga framtidsvisioner för de flesta. Samtidigt fanns redan då människor med stora visioner som på många sätt varit med och skapat en ny värld. En sådan var Steve Jobs.

En trend kan definieras som en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende exempelvis ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster. I boken 100 trender – din guide till framtiden försöker författaren Peter Siljerud skapa sammanhang i vår snabbföränderliga värld och ger samtidigt en inblick i framtiden genom att kartlägga ett antal stora trender han och andra framtidsforskare uppmärksammat på olika sätt. Jag verkar inte ensam om att fascineras av bokens ämnesområde. Boken, som gavs ut tidigare i år, blev t ex nominerad till Årets Marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbund.

I boken beskriver Peter Siljerud 100 viktiga trender inom 10 centrala områden som kartlagts genom observationer och statistik och han drar därtill slutsatser om hur vår värld håller på att förändras och hur framtiden kan te sig. Peter Siljerud är för övrigt framtidsforskare och trendspanare på företaget Futurewise. Han är också en välkänd som föredragshållare och har lång erfarenhet att arbeta med företag och organisationer som vill förstå och förbereda sig för framtiden.

Några exempel på trender som lyfts fram i boken är:

  • Glamourstress – jakten på det perfekta jaget
  • Nuism – tid som bristvara
  • Befolkningsbromsen – först fler, sedan färre
  • Kontantfritt – cash är inte längre kung
  • Miniprenörerna – enmansföretagarnas intåg
  • Realtidsnätet – uppdatering på sekunden
  • Interaktionssamhället – från kontroll till kontakt
  • Marknadspolarisering – döden i mitten
  • Designbebisar – framtidens fortplanting

Vad är en trend?

En trend kan definieras som en sociokulturell förändring i en viss riktning. Det kan sägas finnas olika sorters trender, baserat på hur länge de varar:  giga-trender (ungefär 20-200 år), mega-trender (ungefär 5-20 år) och mikro-trender (1-5 år). Idag verkar därtill många forskare kring konsumtionsbeteende eniga om att få konsumtionstrender är världsomspännande. Relevanta trender är snarare gemensamma teman som sprider sig globalt bland trendkänsliga grupper och vidare ut i allmänheten. Trender verkar dessutom ta sig dessutom olika uttryck beroende på var och när de uppstår.

Om du är nyfiken på att förstå dig på några spännande trender – och framtiden – går det att läsa mer på http://100trender.se/ eller att köpa boken 100 trender – din guide till framtidenAdlibris. Ett smakprov från boken finns också här.

Trendspaningar inför 2012 finns det också redan gott om. En sådan finns på Karios Future, som exempelvis förutspår att 2012 blir jordkulans och revolutionens år.