Kategori: Lästips

Din guide till framtiden…

Förändringarna i vår värld sker i ett allt snabbare tempo. För bara 10 år sedan skulle iPhone, Spotify, Facebook, Twitter och YouTube ses som märkliga framtidsvisioner för de flesta. Samtidigt fanns redan då människor med stora visioner som på många sätt varit med och skapat en ny värld. En sådan var Steve Jobs.

En trend kan definieras som en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende exempelvis ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster. I boken 100 trender – din guide till framtiden försöker författaren Peter Siljerud skapa sammanhang i vår snabbföränderliga värld och ger samtidigt en inblick i framtiden genom att kartlägga ett antal stora trender han och andra framtidsforskare uppmärksammat på olika sätt. Jag verkar inte ensam om att fascineras av bokens ämnesområde. Boken, som gavs ut tidigare i år, blev t ex nominerad till Årets Marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbund.

ROI på Sociala Medier

Framgångsrik kommunikation och påverkan via sociala medier kräver en hel del tid och engagemang från det företag som väljer att satsa på mediet. Huruvida sociala medier går att ”räkna hem” är emellertid en ännu pågående diskussion i många forum. Om sociala medier inte bidrar med värde för det företag som väljer att satsa på det, så är det ju per definition en meningslös sysselsättning som man inte bör ägna sig åt. Om jag väljer att satsa på en eller två heltidsresurser dedikerade till sociala medier, hur vet jag då om och när mitt företag får utdelning på investeringarna?

En nyutkommen bok kan bidra till att kasta lite mer ljus över området. Den heter Social Media ROI – Managing and Measuring Social Media Efforts in Your Organization och är skriven av Olivier Blanchard.

Kreativitet hjälper dig att nå igenom i bruset

I en omvärld med ett allt större brus – och allt fler kanaler att framföra sina budskap och skapa en engagerande dialog direkt med sina konsumenter – är det varje marknadsförares önskan att hitta en unik lösning som skapar optimalt genomslag för varje investerad reklamkrona. I det sammanhanget är kreativitet absolut avgörande. Men kreativitet är också viktigt i ditt privatliv.

Ordet kreativitet kommer från latinets ”creare”, som innebär att skapa eller frambringa. Vi tänker ofta på en kreativ person som en människa som får gott om intressanta idéer och har förmågan att hitta på nya saker och att använda sin fantasi för att skapa något. En kreativ person kan ofta byta perspektiv och se på problemet ur en annan, ny och spännande synvinkel. Kreativitet betyder också att man kan bryta med det man brukar tänka och göra och kreativa personer kan hitta nya vägar kring problem – både när det behövs och när det kanske inte behövs. Idéer kan skapas och bearbetas tillsammans med andra, som till exempel vid brainstorming. Andra tekniker för att stimulera kreativiteten i grupp är sex tänkarhattar och tvärtom-metoden.

Bengt Renander, som har lång erfarenhet av kreativt arbete, menar att kreativitet är förmågan att lösa ett problem som inte har en färdig lösning. –”Dessa problem kräver en idé. En idé tillverkar eller producerar du inte genom prestation. Du får den. Du får idén av sig själv”.

Bengt vet vad han pratar om. Han har över tjugofem års erfarenhet av kreativa yrken. Dels som copywriter, men huvudsakligen som regissör, manusförfattare och filmproducent.

Lästips: Omvärldsanalys i praktiken

I en värld av allt snabbare förändring kan professionell omvärldsbevakning hjälpa varje företag att navigera bättre och snabbare. Oavsett om det gäller kommunikation och påverkan eller nya, intressanta affärsmöjligheter.

Omvärldsanalys i praktiken är en ganska elementär och praktiskt inriktad handbok som genom tips och enkla modeller hjälper dig att samla in och strukturera upp ditt material för bästa möjliga omvärldsanalys och understöd i beslutsfattandet.

Det handlar om att sammanställa väsentlig och relevant information i allt det informationsöverflöd som omger oss, att ställa rätt frågor till rätt källor och om att göra det på kort tid. Det handlar också om att se till att rätt personer får rätt information. VD vill troligtvis ha koll på olika faktorer i omvärlden som påverkar företagets konkurrenskraft på kort och lång sikt. Marknadschefen behöver ha koll på trender som påverkar värderingar och livsstil, media och marknadsföring (såsom exempelvis utvecklingen inom sociala medier),

Lästips: Påverkan – i teori och praktik

Robert Cialdini, psykologiprofessor från USA, menar att det stora informationsflöde vi lever i idag tenderar att göra att människan inte orkar ta verkligt välinformerade, kontrollerade och eftertänksamma beslut. Istället tar våra hjärnor förenklade ”genvägar” och förlitar sig på förenklade regler sådant som t ex ”dyrt = bra kvalitet”, eller ”det en expert säger = sant”. Det blir en nästan automatiserad respons, som hjälper individen ta snabba och enkla beslut utan att behöva lägga ner tid och energi på att grotta ner sig i stora mängder fakta. Det ger hushållning med resurser för individen, men det medför också ett och annat dumdristigt och kostsamt misstag.

Cialdini har kommit fram till att det förekommer tusentals olika metoder för påverkan, men att det i grunden bara finns sex grundläggande socialpsykologiska principer bakom dem alla. Principerna är: