Planera en Business Model Innovation Workshop

Planera en Business Model Innovation Workshop

Innovation behöver inte bara omfatta produkter eller tjänster. Innovation kan också omfatta hela affärsmodeller. Business Model Canvas är ett verktyg, skapat för snart tio år sedan av Alexander Osterwalder och Yves Pigneur, som kan användas för just det. Och det är kanske mer aktuellt än någonsin i en värld av accelererande förändring och disruptiv innovation.

Vad är då Business Model Canvas? En snabb YouTube-video förklarar kort de mest grundläggande beståndsdelarna.

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

En Business Model Canvas kan användas på flera sätt. Normalt för att tydliggöra en befintlig affärsmodell – er egen eller era konkurrenters, men också för att identifiera olika sätt att proaktivt disrupta er egen affärsmodell innan någon annan gör det. Och för att skapa nya och mer relevanta affärsmodeller på vägen in i framtiden.

Hur kan då en enkel 60 minuters workshop designas för att väcka intresset hos er ledningsgrupp? Det kräver såklart både övning och förberedelse för att behärska själva metoden, men är i grunden inte särskilt komplicerat. Du skulle kunna börja med att lägga upp introduktionen ungefär såhär:

  1. Förbered en kort PPT där du börjar med att beskriva vad som pågår i vår omvärld: accelerande förändring, kreativ förstörelse och disruptiv innovation. Beskriv också innovation som en av de viktigaste beståndsdelarna för att hålla er verksamhet relevant och attraktiv in i framtiden, liksom olika typer av innovation och utmaningarna med dessa. Viktigt att det framkommer att innovation i produkter och tjänster inte räcker på den nya spelplanen vi befinner oss – vi behöver som komplement även tänka i hela affärsmodeller.
  2. Använd en poster av Business Model Canvas uppsatt på väggen för att introducera verktyget (PDF finns att hämta på nätet utan kostnad). Visa gärna den korta filmen ovan för att deltagarna ska förstå logiken.
  3. Använd poster och PostIt-notes för att på ett enkelt och pedagogiskt sätt gå igenom ett exempel på en affärsmodell (se exempel i boken Business Model Generation).
  4. I nästa steg får deltagarna under vägledning mappa upp er egen affärsmodell. Säkerställ att de arbetar i grupper om 3-4 individer med enskilda posters och att alla har tillgång till pennor och PostIt-notes. Välj helst ett enkelt case som omfattar ett av era affärsområden till att börja med (så att uppdraget inte blir alltför komplext).
  5. I nästa steg får grupperna utmaningen att på en separat canvas kort en ny aktörer som upplevs som ett potentiellt framtida hot (eller en befintlig konkurrent).
  6. Slutligen låter du kort grupperna enskilt diskutera sina insikter och lärdomar kring er egen och er konkurrents affärsmodell.
  7. Slutligen diskuterar ni kort tillsammans hur Business Model Innovation skulle kunna användas för att ta er affärsmodell till nästa nivå inom ramarna för just er verksamhet. Du kan då också visa ett utkast till ett Innovation Sprint där Business Model Canvas är en integrerad del, som förslag på nästa steg framåt (hör av dig till mig om du vill ha ett förslag).

Min erfarenhet är att även en kort introduktionssession om bara 60 minuter skapar flera intressanta insikter hos deltagarna. Viktigast är att de får chansen att prova på att arbeta med modellen själva efter en kort inledande förklaring. Min erfarenhet är också att de flesta deltagare – redan efter en kort introduktion – är intresserade av att använda modellen för att fortsätta utforska och utveckla bolagets affärsmodell. Som en del av utvecklingen av bolagsstrategin; som ett komplement till innovation i produkter eller tjänster; eller som en del av den löpande verksamhetsutvecklingen. Därtill finns ett antal andra verktyg i samma serie som kan hjälpa er att ta ert strategi- och innovationsarbete till nästa nivå. Exempelvis en test av er ”innovation readiness”.

Innovation Sprints

I nästa steg kan man sedan utbilda och engagera hela projektteam i längre eller kortare Innovation Sprints och förvänta sig konkreta resultat i form av nya produkt- och tjänste koncept, liksom nya affärsmodeller – som dessutom är testade i verkligheten efter bara 13 veckor. Ledningsgruppen, som tidigare fått en introduktion till både Business Model Innovation och Innovation Sprint-metodologin, fungerar då som styrgrupp och väljer efter en pitchomgång ut de projekt som man är mest intresserad av att gå vidare med.

Givetvis är det enklast att ta hjälp med detta av en erfaren coach och konsult. Kontakta mig gärna om du vill veta mer (elisabet.lagerstedt@inquentia.com).

Senare i år kommer Alexander och Yves ut med sin nya bok ”The invincible company”, där verktygslådan utökas ytterligare. Håll ögonen öppna!

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).