Category

Business Model Canvas

Back to the blog

strategi

Planera en Business Model Innovation Workshop

Innovation behöver inte bara omfatta produkter eller tjänster. Innovation kan också omfatta hela affärsmodeller. Business Model Canvas är ett verktyg, skapat för snart tio…

Continue reading

Strategy

The Business Model Canvas

”Great products are becoming a commodity. It’s the combination between great products and a great business model that is going to keep you ahead…

Continue reading