Business Model Innovation

Jag spenderade torsdagen i förra veckan på Innoday i Stockholm och lyssnade där på föreläsningar om framtidens retail, digitalisering och transformation. IKEAs koncernchef Torbjörn Lööf var en av talarna som jag hade möjlighet att prata lite extra med, liksom Alex Osterwalder från Strategyzer.

Torbjörn Lööf berättade om den omfattande transformation och nyinriktning som IKEA just nu går igenom, pådrivet av megatrender som digitalisering, urbanisering och ökad fokus på hållbarhet. Skalbarheten och relevansen i den affärsmodell de har arbetat med de senaste decennierna håller helt enkelt på att avta. Passande nog fokuserade Alexander Osterwalder på ett innovations- och portföljtänkande som omfattar just hela affärsmodeller. Här tänker jag därför berätta lite kort om vad jag lärt mig av Alex, och hur jag använder det i mina kundprojekt.

Alex Osterwalder and Elisabet LagerstedtAlex är tillsammans med Yves Pigneur huvudförfattaren bakom böckerna Business Model Generation och Value Proposition Design. Managementböcker som när de lanserades hade ett helt unikt upplägg och en säregen design och därtill baserades på gedigen forskning och research. Alex och Yves anses idag vara några av världens mest framstående management-tänkare. Inom ett halvår kommer de därtill att lansera sin tredje bok inom området.

Jag upptäckte själv ramverken och metoderna i samband med att de publicerade boken Business Model Generation (2010) – och började ganska omedelbart experimentera med dem i egna projekt. I samband med att jag engagerade mig som mentor och gästföreläsare vid Masterprogrammet för Entreprenörskap och Innovation vid Lunds Universitet 2011 började jag också ganska snart att lyfta modellerna, eftersom de så uppenbart hjälpte studenterna att tänka igenom både kunderbjudande och affärsmodell i god tid innan de gjorde sina första tuffa möten med verkligheten. Mina föreläsningar har sedan dess blivit ett stående inslag i programmet och är något som flera hundra studenter nu har genomgått.

2013 började jag så lite försiktigt införa aktuella modeller och metoder i mitt nätverk av större bolag, framförallt för att arbeta igenom några av de problem man hade gällande den befintliga affärsmodellens (framtida) konkurrenskraft, liksom innovation och kundinsikter. Initialt med ganska svalt mottagande, därefter med tilltagande intresse och kombinerat med andra relevanta metoder. Sedan jag under 2016 fick möjligheten att delta i Strategyzer’s veckolånga Bootcamp med Alex och Yves i Lausanne har intresset ökat ytterligare. Och i juni återvänder jag som inbjuden gäst till ännu en intensiv 60-timmars vecka av Strategyzer Bootcamp i Schweiz.

Idag använder jag ofta metoderna som en del av större strategi- och innovationsprojekt, liksom i workshops med ledningsgrupper. Jag hjälper också större bolag att träna och utbilda sina interna innovationsteam. Då och då stöttar jag också Strategyzers egna kunder som Business Model Innovation coach.

Är du intresserad av att veta mer. Kontakta mig gärna på elisabet.lagerstedt@inquentia.com.

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).