Dags att tänka utifrån-och-in

Dags att tänka utifrån-och-in

(Ur artikel av Karin Thorsell i VD Tidningen nr 5 2017)

Utgår ni från kunderna och omvärlden när ni gör upp er strategi? Eller från hur ni ska slipa på era egna processer och interna styrkor? För strategi- och innovationsexperten Elisabet Lagerstedt är det tydligt vilken attityd som ger störst chans att lyckas i dag och i framtiden.

Medan konkurrensutsatta företag alltid har behövt hänga med i omvärldens förändringar har gamla stabila företag ofta slagit sig till ro med att de är väloljade maskinerier. -”Framåt påverkas fler av allt snabbare omvärldsförändringar och då fungerar det inte att på traditionellt sätt utgå från hur företaget ser ut och fungerar internt. Många företag har varit inåtvända men nu upptäcker de att det inte fungerar”, menar Elisabet Lagerstedt.

Det gamla sättet kallar hon inifrån-och-ut perspektivet, till skillnad från utifrån-och-in perspektivet där omvärld och kunder är avgörande för ett företags potential och framtid. -”Tidigare fanns en större valmöjlighet för vilket perspektiv man kunde välja, men för att vara konkurrenskraftig idag, överleva och vara relevant för sina kunder och sin omvärld måste de gå från inifrån-och-ut till utifrån-och-in.”

Olika branscher drabbas av omvärldens förändringar olika tidigt och med olika styrka. Vissa branscher och bolag ligger i framkant, medan andra fortfarande är rejält på efterkälken. Elisabet Lagerstedt uppmanar företagledare att se på dem som ligger i framkant, till exempel företag från Silicon Valley, men faktiskt också nya, framgångsrika bolag i Stockholm. – ”Sverige ligger jämförelsevis långt fram i digitalisering och hållbarhet. Om man anpassar sig till det kan man stå sig väl i den internationella konkurrensen”, säger Elisabet Lagerstedt.

Mycket handlar om kompetensutveckling – både för vd och organisation. -”Vd är duktig på den verktygslåda som gjort henne eller honom framgångsrik, men den är inte alltid uppdaterad med nya verktyg och metoder. Många branscher upplever också att de kan sin bransch så bra – trots att det är omvärldsförändringar på gång som de inte vare sig ser, förstår eller agerar på. Utgår man från ett inifrån-och-ut perspektiv upptäcker man inte hoten utifrån. Det är alltför lätt att bli blind för omvärlden och det fungerar inte längre.”

Elisabet Lagerstedts tips

Uppdatera dig löpande på omvärldstrender och ta in impulser utifrån. Som vd, gå med i diskussionsgrupper och vd-nätverk som exempelvis Presidents Institute. Det ger dig chansen att lära av ledare och branscher som hittills drabbats hårdare av omvärldsförändringar än du har.

Sätt dig in i vad digitalisering och hållbarhet betyder för er bransch. Vad kan ni göra där? Gör ni inget kommer andra att ta över det ni gör.

Experimentera med att ha med kunder och leverantörer i innovationsprocessen. Samarbeta för att identifiera nya affärsmöjligheter. Ta gärna med icke-kunder också. Lär av dem som inte väljer er. Varför är de inte intresserade? Fundera på vad ni skulle kunna göra för att lösa deras problem på ett bättre sätt.

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).