Svenska VD:ar saknar kunskap – och prioriterar inte digitalisering?

27 December, 2017 strategi ,

Med ordet digitalisering avses normalt införande av informationsteknologi, kopplat till ökad användning av internet och IT på alla nivåer av samhället. Det har blivit en megatrend som det inte går att undvika eller gömma sig från.

Och idag digitaliserar svenska företag som aldrig förr. Men hur långt har de egentligen kommit? Den frågan ställde sig nyligen Linn Lambert-Krüss, marknadsdirektör på Canon, och tog därför hjälp av marknadsundersökningsföretaget YouGov för att besvara frågan. Undersökningen omfattar svar från 205 svenska företagsledare. Om svarspersonerna kan anses vara representativa för landets över 1 miljon företag är oklart. Ändå känner jag igen det som speglas i resultaten – från mitt arbete som konsult såväl som från researcharbetet till boken Navigera in i Framtiden, som publiceras i början av 2018.

Hur ser då resultaten från YouGovs undersökning ut? Drygt hälften av de tillfrågade företagsledarna uppger att de saknar en strategi för sin digitalisering. Hos småföretag med upp till hundra anställda saknar majoriteten (64 procent) fortfarande en strategi för digitalisering. För storföretag med över 500 anställda är motsvarande siffra 27 procent. Det motsvarar alltså nästan ett av tre storföretag.

– Digitalisering har blivit något som alla talar om och som är nödvändigt för att framtidssäkra sitt företag. Men många verkar fortfarande osäkra på vad digitalisering och ett digitalt arbetssätt betyder för just deras företag. Och i denna okunskap byggs det då förmodligen in ett motstånd för att ta tag i frågan, säger Linn Lambert-Krüss, marknadsdirektör på Canon.

På frågan varför man inte kommit längre i sin digitalisering svarar knappt var fjärde vd, 24 procent, att orsaken är tidsbrist. 14 procent säger att de inte vet vad digitalisering innebär. Tio procent säger sig sakna kunskaper i ämnet och lika många har inte råd att digitalisera.

Vad behövs då för att digitaliseringen ska få kunna bättre fart hos svenska företag? Enligt 28 procent är det intern kunskap. 26 procent uppger att det behövs utbildning och 24 procent vill ha experthjälp. Ju större företag desto större är behovet av experthjälp. 35 procent av företag med över 500 anställda uppger detta.

– Att göra en digitaliseringsresa behöver inte vara så komplicerat som många tror, men det kan vara till stor fördel att tidigt välja en kunnig partner. Det handlar om att se efter vilka behov man har och därefter undersöka om lösningen går att digitalisera. För små företag är lösningarna oftare enklare än man tror. Vi ser att det exempelvis kan handla om att digitalisera dokumentflöden eller få snabbare processer för fakturahantering. För stora företag kan det vara att hitta rätt leverantör för att outsourca tjänster inom exempelvis scanning, säger Linn Lambert-Krüss.

Personligen tycker jag det är uppseendeväckande att vi i ett av världens mest digitaliserade länder – Sverige – fortfarande inte förmår att surfa på en av de viktigaste samhällskrafterna i vår samtid. Det finns stor potential i att rida på vågen snarare än att ignorera den – eller än värre försöka motarbeta den. Bättre kan vi!

Problemet är oftare att många företag (och företagsledare) är så upptagna med det man redan – dvs sin dagliga business –  att man inte hinner eller orkar lyfta blicken och fundera på vilka kompetenser man behöver utveckla för framtiden. Och ännu mindre proaktivt skaffa sig dem.

Någon som varit särskilt frustrerad över detta är Henrik Blomgren, som är ansvarig för utbildningen Digital Transformation på KTH Executive Education. Henrik upplever nämligen att många på ledande nivå fortfarande har ”noll koll” på den tekniska utvecklingen:

-”Problemet är storleken på stora bolag. Tidigare stordriftsfördelar och storskalighet är inte viktiga i den digitala världen. De finns inte på samma sätt. Istället har stora bolag ett ’legacy problem’ med obsolet teknologi och snarare en stordriftsnackdel jämfört med nya småbolag. Det sitter som en ryggsäck som är stor och trött. Distansen mellan stora och små ökar.”

-”Välbetalda chefer förstår vad jag säger, men orkar inte. De blir bara trötta av snacket om digitalisering. Det är precis som att de kalkylerar med att de kommer att klara sig i ytterligare sju år fram till pensionen. Men, don’t bet on it. Det går så fort. Internet är som vatten. Det rinner fram där det kan”, säger Henrik.

-”Det verkar vara många som inte ser att det brinner. Branden är inte fysisk, vi ser den inte. Det brinner digitalt, inte fysiskt. Det är kreativ destruktion som pågår och gamla fina bolag som går mot sin undergång. Ändå är det svårt att nå fram. Det är svårt att förstå utan att faktiskt uppleva vad som pågår”, avslutar Henrik Blomgren.

Det fina med att erkänna sig digitalt inkompetent är att det går att göra något konstruktivt åt det. En spännande möjlighet för den som vill börja 2018 med att bli mer digitalt kompetent är att anmäla sig till just kursen Digital Transformation vid KTH Executive Education:

“Digital transformation är en kurs för dig som vet att digital utveckling krävs för att lyckas på marknaden idag. Vi behandlar strategier, metoder och verktyg som är direkt användbara för att du och din organisation bättre ska hantera den digitala utvecklingen. På kursen ges ni också tid och möjlighet att utvärdera er position på marknaden och överväga nya affärsmöjligheter med digital inspiration. Vi går igenom digitala möjligheter för hela ditt företag, allt från interna processer till hur ni utvecklar framtidens affärsmöjligheter i ett digitalt landskap. Gemensamt är att digital transformation kräver att alla involverade förstår vilken affärspåverkan olika digitala lösningar har – och här ger vi dig verktygen för detta. Föreläsningar varvas med digitala upplevelser och workshops. Föreläsarna kommer från näringslivet och akademin.”

Källor

Den aktuella undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov för Canons räkning. Under perioden 23-29 november 2017 har sammanlagt 205 intervjuer via internet genomförts med VD/Högsta chef i svenska företag. Undersökningsresultatet såväl som citaten från Linn Lambert-Krüss, marknadsdirektör på Canon, hämtade ur Canons pressrelease 20171227.

Intervjun med Henrik Blomgren på KTH återges här från boken Navigera in i framtiden som publiceras i början av 2018.