Exponentiell tillväxt och singulariteten

Exponentiell tillväxt och singulariteten

Jag kom precis tillbaka från två dagar på Singularity U Summit i Köpenhamn. En otroligt inspirerande tillställning med ett antal föreläsare från Silicon Valley, en och annan från Norden och 1000 deltagare från regionen såväl som andra delar av Europa.

Singularity University (SU) är i korthet en tankesmedja, inkubator och utbildningsinstitution grundad 2008 med hjärtat i Silicion Valley (NASA Research Park) som fokuserar på spridningen av exponentiell teknik och hur den kan användas för att skapa positiv förändring för människor och mänskligheten. Med exponentiell teknik avses bland annat artificiell intelligens (AI), AR och VR (augmented reality och virtual reality), nanoteknologi och digital biologi. Det är teknik som nu växer exponentiellt över tid: från en blygsam start har tillväxten accelererat kraftigt och är nu exponentiell till skillnad från linjär. Linjär tillväxt är annars den typen av tillväxtmönster vi är vana vid. Resultaten av exponentiellt tillväxt har vi helt enkelt svårt att föreställa oss. Det är också här, menar Singularity University, som verkliga tillfällen för disruption finns. Se bild nedan.

Exponential-curve

 

 

Grundarna av Singularity University är Peter Diamandis och Ray Kurzweil, som båda är förgrundsfigurer inom futurism och exponentiellt teknisk utveckling. De har också starka band till Alphabet/Google, som ligger bakom delar av finansieringen. Ray Kurzweil utsågs i slutet av 2012 exempelvis till utvecklingschef på just Google. Ray Kurzweil har bland annat populariserat begreppet singulariteten, och förutspår att vi kommer att nå en punkt bortom människors fattningsförmåga redan år 2045, när datorer kommer att vara smartare än människor. Kanske inte helt oväntat heter hans mest kända bok The Singularity Is Near.

Vissa skulle troligtvis beteckna Singularity University som nästan sektartade i sin övertygelse kring den snabba teknologiska utveckling och transformation som pågår. En transformation som emellertid redan påverkar hela vårt samhälle på genomgripande sätt i den pågående digitaliseringen. Samhället uppvisar emellertid samtidigt en hel del trögheter och motstånd i befintliga institutioner och strukturer, vilka verkar som stabiliserande motvikter till den otroligt snabba tekniska utveckling som pågår. Att vi ser en accelererande förändring av ett antal faktorer i samhället, inte bara inom tekniken, är emellertid ett välkänt faktum som dokumenterats av ett antal forskare inom flera olika samhällsområden. Lär gärna mer om det i boken Navigera in i Framtiden, som ges ut i mitten av november.

Här kommer några korta observationer och slutsatser från Singularity University Summit i Köpenhamn:

Exponentiell teknologi fortsätter att sprida sig allt snabbare
Det tog 30 år för bilen att disrupta hästen. Idag går allt fortare. Exponentiell teknologi blir allt bättre, allt billigare och har potentialen att nå allt fler människor – från genetisk analys, till energi, till AR/VR. Framsteg inom forskning och utveckling sker idag också snabbare än vad världens enskilda forskare hinner med att hålla sig uppdaterade kring. AI en del av lösningen? Teknologi är emellertid en sak och utvecklingen av relevanta affärsmodeller en annan. De måste gå hand i hand för att tekniken ska kunna göra skillnad.

En energisektor och bilindustri i förändring
Energisektorn såväl som bilindustrin håller på att disruptas och ett stort antal kolbolag har redan gått i konkurs. ”Peak coal” nåddes troligtvis redan 2014 och ”peak oil” kommer troligtvis att nås kring 2025. Både vindkraft och solenergi är i stora delar av världen redan billigare än kol per kWh. 220 elbilsmodeller är just nu på väg ut på marknaden och många länder har redan börjat lagstifta för att på sikt få bort icke miljövänliga bilar  (läs fossilbaserade drivmedel) från marknaden. Allt pådrivet av FN’s Sustainability Goals.

Data är vårt tids viktigaste råvara och cybersäkerhet ett av våra största problem
Det skapas mer data än någonsin förut i mänsklighetens historia. Som privatpersoner och företag lämnar vi spår av våra aktiviteter överallt, och allt vi gör sparas och övervakas potentiellt på ett eller annat sätt. Frågan är om den data vi skapar kommer att användas till vår fördel eller nackdel. Nationella lagstiftare anses emellertid ha prioriterat fel sorts säkerhet: med fri tillgång till information för sina nationella säkerhetstjänster, snarare än att skydda privatpersoners integritet och information. Samtidigt som allt mer blir uppkopplat skapar vi allt mer data. Tillverkarna fokuserar emellertid mer på ”time to market” än ”time to hack” (den tid det tar att hacka en apparat). Det har gjort att cybersäkerhet är hetare och viktigare än någonsin. En insiktsfull föreläsare (Jaya Baloo) menar att vi är ”in deep trouble” och att det redan pågår ett tredje världskrig i cybervärlden.

Biologi och teknik skapar nya möjligheter
Aubrey de Grey ser inte åldrande som nödvändigt och menar att vi inom kort kommer att hitta sätt att förlänga livet avsevärt. Biohackare exerimenterar redan på olika sätt med sina egna kroppar. Att mappa upp en människas hela DNA är t ex billigare än någonsin. Idag kan det i praktiken göras för samma kostnad som en pizza (!) och kostnaden fortsätter att sjunka. Digital biologi komma att revolutionera sjukvården och skapar unika möjligheter att förebygga och bota sjukdom och förlänga våra. Hannes Sjöblad vid EpiCenter i Stockholm menar t ex att det inte är programmering av datorer, utan programmering av DNA som kommer att behövas i framtiden. Det kommer helt enkelt handla om att modifiera biologiska system och programmera liv – från enkilda celler till hela ekosystem. Svårigheten är att balansera på rätt sida av det som kan anses vara etiskt riktigt. Den stora frågan är hur vi vill att teknologin ska användas på ett sätt som är bra för mänskligheten. Redan idag har FBI i USA lagrat 13 miljoner individers DNA i en databas. I Kina har deras motsvarighet lagrat över 40 miljoner individers DNA i samma syfte. Vilket samhälle riskerar det att skapa?

Bästa citatet
”The stone age didn’t end for lack of stone, and the oil age will end long before the world runs out of oil.” (Sheik Ahmed Zaki Yamani)

Det var bara ett litet smakprov från dagarna i Köpenhamn. Singularity University Summit kommer tillbaka till Skandinavien redan nästa år. Då till Stockholm den 25-26 oktober 2018. Biljetter finns redan att boka via Eventbrite

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).