Lider ditt företag av digital inkompetens?

Lider ditt företag av digital inkompetens?

Det pratas idag om det digitala samhället som en megatrend – en global, hållbar och makroekonomisk utvecklingskraft som påverkar företag, ekonomi, samhälle, kultur och våra liv, och därigenom definiera vår framtida värld. På ganska få år har internet och tillhörande tekniska lösningar i grunden förändrat vårt sätt att handla, läsa, konsumera, deklarera, lyssna på musik och kommunicera. Det har omformat hela branscher och skapat helt nya affärsmodeller. Och med ‘the internet of things’ fortsätter det att omfamna en allt större del av våra liv. En omfattande kartläggning visar t ex att:

  • 90% av världens lager av data skapades under de senaste två åren, och att den globala datamängden nu växer med 40% varje år.
  • 50 miljarder enheter, människor och ”saker” bedöms vara anslutna till Internet 2020.
  • 75% av världens medborgare har tillgång till en mobil – det är fler än antalet som har tillgång till ett bankkonto eller en toalett.
  • 33% av alla jobb beräknas kunna automatiseras nästa årtionde.

 

Profetiorna om vad som kommer att hända med olika industrier är många. Baserat på den accelererande utvecklingen bedömer exempelvis flera experter att 75% av dagens S&P500 bolag kommer att vara utbytta inom tio år. Det pratas om disruptiv innovation, kreativ destruktion och accelererande förändring. Begrepp som många verkar ha svårt att ta till sig.

Den pågående digitaliseringen skapar redan stora påfrestningar för branscher, bolag och individer som inte hänger med i utvecklingen. Vissa har redan tvingats till kraftiga omvälvningar eller till och med gått i graven i svallvågorna.

Kodak lyfts ofta fram som ett tydligt sådant exempel. 1998 hade Kodak 170 000 anställda och var marknadsledande inom sitt område. Trots tidiga aktiviteter inom digital bildbehandling lyckades Kodak inte omvandla sin affärsverksamhet och gick 2012 till slut i konkurs efter 132 års verksamhet. Istället för att fokusera på möjligheterna med digital transformation hade man nämligen lagt alltför mycket energi på att skydda den gamla kärnverksamheten mot kannibalisering. En strategi som alltför ofta verkar fungera som någon sorts ryggmärgsreflex bland hotade storbolag. Smarta digitala lösningar kommer istället ofta utifrån – från entreprenörer som fokuserar på nya möjligheter och inte har någonting att förlora.

Efter en omfattande digital transformation har Kodak idag ca 5 000 anställda och beskriver sig som ett teknologifokuserat företag med fokus på ”imaging”, med stora planer för framtiden. Många bedömare tror att det som hände Kodak är det som kommer att hända i ett stort antal industrier de närmaste 10 åren, trots att de flesta inte kan se att det är på gång. Och de bakomliggande förändringskrafterna är så omfattande att man pratar om den 4:e industriella revolutionen:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=khjY5LWF3tg]

Kunskapen om fördelarna med den pågående digitaliseringen finns i viss utsträckning redan. 2013 publicerade Boston Consulting Group exempelvis en rapport som påvisade sambandet mellan digital mognad och tillväxt för små och mellanstora bolag. Rapporten visade att de 25 procent av bolagen som var mest digitalt mogna hade en tillväxt som var nästan tre gånger högre än de 25 procent av bolagen som hade den lägsta digitala mognaden. Även MIT och CapGemini lär ha gjort liknande observationer. Därtill rapporterade PWC att en tydlig digital profil kännetecknade sex av tio bolag med högst absolut värdeökning mellan 2009 och 2014.

Digitala strategier

Som svar på de krafter som pågår jobbar många bolag idag med att skapa digitiala strategier. Något som i realiteten oftast inte löser de utmaningar ett bolag står inför. Stefan Hyttfors, talare inom trender och teknologiutveckling, går så långt att han menar att det bara är ett sätt för konsulter att tjäna pengar på osäkra företagsledare:

-”Problemet med en digital strategi är att den i princip alltid handlar om hur man ska effektivisera en gammal affärsmodell med hjälp av ny teknik. Eftersom lönsamheten dessutom ökar på kort sikt till följd av minskade marginalkostnader känner sig alla beslutsfattare övertygade om att de gör rätt, vilket bara förvärrar problemet på lång sikt”, förklarar han. För Stefan handlar digitalisering om att lösa problem på helt nya sätt. -”Därför behöver du förstå hur samhället och människors beteende förändras, och se över din företagsstrategi.”

Det räcker alltså inte med en digital strategi vid sidan om den vanliga bolagsstrategin. Istället behöver digitala affärslösningar inkorporeras som en naturlig del av såväl affärsmodeller och kärnverksamhet, där hela verksamheten transformeras.

Digital transformation

Vad innebär då egentligen digital transformation? Är det bara ett av många övergående buzz words, eller finns det någon substans?

Med digital transformation avses ofta genomgripande förändring i ett ofta stort, befintligt bolag – från affärsmodeller och affärslogik till kärnkompetenser och organisationsstruktur. Det i all enkelhet kan det också sägas vara det som behöver göras för att göra vilken organisation som helst konkurrenskraftig i en digitaliserad värld. Det omfattar egentligen samma slags komponenter som vilket strategiskt förändringsprojekt som helst, med kryddan av digitala lösningar, digitala affärsmodeller, investeringar och kompetenser. I mina ögon är det också så det ska bemötas – som ett strategiskt förändringsprojekt. Med fokus på en tydlig vision, värdeskapande åtgärder med fokus på kundnyttan parat med god förändringsledning. Teknologin adderas inte för teknologins skull.

Samtidigt ska man komma ihåg att 70% av alla förändringsprojekt, generellt sett, misslyckas nå sina mål. Samma sak gäller uppenbarligen IT-projekt. Förändringsarbete är alltså inte enkelt. Snarare tvärtom. Det innebär alltid en risk att misslyckas.

Det finns en paradoxal tondövhet i näringslivet

Samtidigt som det digitala samhället sprider sig i högt tempo, och den 4:e industriella revolutionen redan är här, verkar det finnas en paradoxal tondövhet i näringslivet. Någon som är särskilt frustrerad över det är Henrik Blomgren, som är ansvarig för utbildningen Digital Transformation på KTH Executive Education.

Henrik upplever att många på ledande nivå har nollkoll på den tekniska utvecklingen:

-”Problemet är storleken på stora bolag. Tidigare stordriftsfördelar och storskalighet är inte viktiga i den digitala världen. De finns inte på samma sätt. Istället har stora bolag ett ’legacy problem’ med obsolet teknologi och snarare en stordriftsnackdel jämfört med nya småbolag. Det sitter som en ryggsäck som är stor och trött. Distansen mellan stora och små ökar.”

-”Välbetalda chefer förstår vad jag säger, men orkar inte. De blir bara trötta av snacket om digitalisering. Det är precis som att de kalkylerar med att de kommer att klara sig i ytterligare sju år fram till pensionen. Men, don’t bet on it. Det går så fort. Internet är som vatten. Det rinner fram där det kan”.

-”Det verkar vara många som inte ser att det brinner. Branden är inte fysisk, vi ser den inte. Det brinner digitalt, inte fysiskt. Det är kreativ destruktion som pågår och gamla fina bolag som går mot sin undergång. Ändå är det svårt att nå fram. Det är svårt att förstå utan att faktiskt uppleva vad som pågår”, säger Henrik.

Stefan Hyttfors menar samtidigt att liten och snabb redan slår stor och gammal:

”Den trenden har varit tydlig länge. Livstiden för stora företag är betydligt kortare i dag än för några decennier sedan. Snart befinner vi oss i en tid då i princip inget företag klarar att vara ledande mer än max tio år. Alla intressenter borde se på gamla företag med skepsis istället för att tro på evigt liv.”

Digital mognad 

Min egen erfarenhet är att de initiala krafterna för en digital transformation ofta kommer underifrån i en organisation, snarare än att de initieras i högsta ledningen. Där är nämligen den digitala mognaden ofta jämförelsevis låg. Med digital mognad avser Jansson och Andervin i den nya boken Att leda Digital Transformation hur långt ett bolag kommit i sin digitala transformation i förhållande till sin omvärld.

”Digital mognad är… relativ sin omgivning och … beror på att den digitala utvecklingen hela tiden går framåt… Digital mognad hos en individ utvecklas gradvis genom att individen testar och tar till sig nya arbetssätt och innovationer.” (s58).

Idag är många medarbetare faktiskt ganska långt framskridna i sitt digitala mognande. Åtminstone som privatpersoner.

Det kanske är så enkelt att den digitala tondövheten bland landets styrelser och företagsledningar beror på att den privata digitala mognaden är låg? Med en snittålder på 55 år+ i landets styrelser är det kanske inte så konstigt. Vill man vara lite spetsig kanske man till och med kan säga att det handlar om bristande kompetens, eller inkompetens. Särskilt om man definierar kompetens som ”när en individ använder sin kunskap och sina erfarenheter och växlar ut detta i en miljö som individen befinner sig i och bidrar till ett värde” (ibid, s 61).

Det fina med digital inkompetens är att det faktiskt går att göra något åt den. Och för den som inte tycker om att känna sig digitalt inkompetent finns många källor till kunskap.

En möjlig källa till kunskap är att privat medvetet köpa och använda digitala lösningar – och testa sig fram. En annan, lite mer tidskrävande källa till kunskap, är att starta en blogg, lära sig koda och testa att bygga en egen hemsida. Andra, lite mer lättsmälta källor till kunskap är kurser, litteratur och seminarier. Det gäller bara att prioritera frågan och att ta sig tiden. Och att faktiskt våga driva frågan i styrelsen och ledningsgruppen.

Lika viktigt är kanske att belysa sin egen inkompetens och våga göra något åt den, tillsammans. Viktigast av allt är att börja med sig själv.

 

Några resurser som kan lära dig mer om den digitala världen och digital transformation

Digitalakademin – kostnadsfritt, baserat på ett samarbete mellan Almi och Google
https://digitalakademin.withgoogle.com

KTH Executive Education, Digital Transformation
http://kthexs.se

Hyper Island, Master Class Business Transformation
https://www.hyperisland.com/programs-and-courses/master-class-business-transformation

”Att leda digital transformation”, en bok av Joakim Jansson och Marie Andervin, Hoj Förlag, 2016, http://digjourney.com/om-boken/

Läs också gärna mer om vad som hände med Kodak: http://www.nytimes.com/2015/03/22/business/at-kodak-clinging-to-a-future-beyond-film.html?_r=0

Harvard Business Review, The Digital Transformation of Business
https://hbr.org/resources/pdfs/comm/microsoft/the_digital_transformation_of_business.pdf

Harvard Business Review, We need better managers, not more technocrats
https://hbr.org/2014/09/we-need-better-managers-not-more-technocrats/

 

 

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).