Syns du inte så finns du inte…

2 June, 2012 Trender ,

Den digitala revolutionen och den explosiva tillväxten av sociala medier har fundamentalt ändrat konsumenters inköpsbeteende i grunden. Att söka information via sökmotorer eller att använda sociala medier för att få mer information om det man tänkt köpa är allt vanligare. Olika studier visar lite olika resultat, men alla pekar i samma riktning. Internet är idag den dominerande källan till information för dagens konsumenter.

En studie från 2010 visade att hela 64% av konsumenterna använder sökmotorerna för att få mer information inför ett köp. En annan amerikansk studie visade att hela 75% använder sökmotorer för att få mer information inför sitt köp med olika typer av generiska termer. Bara 18-28% använde enligt studien sökning på varumärkesnamn i början av inköpsprocessen. Det var först i slutet av inköpsprocessen som konsumenten skrev in även varumärkesnamnet i sökmotorn.

Vad betyder det för ditt bolag? Ett första steg är en utvärdering av er nuvarande digitala närvaro. Syns ni inte så finns ni inte… åtminstone i konsumentens inköpsprocess.

Källor:

(1)  http://blog.getreachcast.com/91398/2011/03/29/report-consumers-use-social-media-with-search-before-they-buy.html

(2)  http://www.zeromillion.com/webmarketing/consumer-buy.html

(3)  http://blog.compete.com/2010/02/22/online-shopper-intelligence-study-released/