Vad är verklighet?

Retuschering av fotografier hör till vanligheten idag. Retuschering har sedan länge använts i alla slags bilder, men kanske blivit mest uppmärksammat inom mode- och skönhetsindustrin.

Idag har digitala tekniker på många sätt bidragit till att allt mer inte längre är vad det ser ut att vara…

De senaste åren har det exempelvis blivit allt vanligare att inte bara retuschera en bild, utan att faktiskt skapa en bild – digitalt från grunden – istället för att ta ett vanligt foto. Den teknik jag hänvisar till är s k rendering. Rendering innebär i korthet att ett datorprogram används för att framställa en bild eller animering utifrån en 3D-modell: ”3D-modellen är oftast en datafil som innehåller beskrivning av betraktarens, ljuskällors och olika 3D-objekts position och rörelser, samt objektens ytor, färg, reflektioner, refraktioner, material (plast, trä, metall, tyg), skärpedjup, rörelseoskärpa, linsöverstrålning och så vidare.” (1) Rendering kan även användas vid videoredigering.

Rendering gör att du som marknadsförare har möjlighet att visa en produkt innan den finns på riktigt, både på bild och film. Möjligheterna är näst intill oändliga! Dessutom kan rendering idag göras så bra att det är omöjligt att se skillnad, åtminstone för en lekman.

IKEA satsar på renderade bilder

En aktör som valt att satsa på renderade bilder är IKEA, som tidigare i år annonserade att de kommer att arbeta mer och mer med tekniken. Att göra IKEA-katalogen är nämligen ett stort återkommande arbete varje år som lär involvera 285 personer, från fotografer till dekoratörer och inredningsdesigners. Renderade bilder började smyga sig in i mitten av 2000-talet efter det att ingen upptäckt att en ”falsk” stol lagts in på en bild och idag lär 12% av bilderna i IKEA-katalogen vara renderade, nästa år hela 25%.

Fördelarna är många

Fördelarna med rendering är många, bl a att det tar mindre tid, sänker kostnaderna och att det inte kräver att produkterna är fysiskt färdiga att fotografera. För IKEAs del innebär det också att hela inredningar inte behöver slängas efter fotograferingen.

Jag börjar förstå att en och annan fotograf tycker att detta känns jobbigt. För oss som arbetar med bilder i vår kommunikation är rendering emellertid en otroligt tillgång, även om jag ibland fortfarande kan ha frågetecken gällande retuschering.

——————————————————-

PS. Första versionen av denna artikel innehöll en hänvisning till en ambitiös, ung tjej som pratade om retuschering av foto. Jag har emellertid valt att plocka bort hänvisningen eftersom jag kände att den blev lite för personligt (tack ändå för att jag hade möjligheten!).

(1) http://sv.wikipedia.org/wiki/Rendering

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bildmanipulering