Om konsten att förstå megatrender

22 december, 2020 Trender ,

Det händer mycket i vår samtid och framtiden känns för många osäkrare än någonsin förut. Men även nu gäller det att arbeta i tre horisonter: här och nu, på mellanlång sikt och på lång sikt. Att identifiera och förstå globala megatrender är ett sätt att skapa sig förståelse för de samhällskrafter som redan medskapar den tid vi lever i liksom vår framtid.

Vad är förresten en trend? Det finns olika typer av trender i vår omvärld. Vissa har en kort livscykel och andra en lång livscykel. Vissa har en stor påverkan på vårt samhälle, andra bara begränsad. Vissa är i sin linda och har en osäker framtid, medan andra redan håller på att manifesteras fullt ut.

Definitionen av en megatrend är en global, varaktig, makroekonomisk trend som påverkar näringsliv, ekonomi och samhälle, vår kultur och våra privatliv. Den bidrar till att definiera vår framtida värld. Megatrender kan på så sätt hjälpa både individer och organisationer att ta vettigare beslut för framtiden, t ex vad gäller utformning av långsiktiga visioner och priori- teringar inom ramarna för strategier och investeringar.

Studier av trender och megatrender verkar emellertid länge ha ansetts vara lite mindre fint i den akademiska världen. Mark Esposito och Terence Tse, som båda forskar inom området, har dock gått emot strömmen och menar att nyckeln till framgång – för alla organisationer – ligger i att förbereda sig för framtiden. De utgår i sitt arbete från megatrender för att förstå hur framtiden formas. De menar att alla företagsledare borde ha en grundläggande förståelse för vad som pågår i världen runt omkring dem – från flera olika perspektiv – och förstå hur saker och ting hänger ihop.

Att megatrender har stora implikationer för hur företag utvecklas råder det ingen tvekan om. McKinsey har i sina analyser exempelvis visat att bolag som rider på relevanta trender har stora fördelar jämfört med dem som inte gör det, och att trenden i sig är en viktig del av resultatet. Sannolikheten att bolag som rider på en trend – och därför har medvind – blir långsiktigt framgångsrika är därför avsevärt mycket högre än för dem som inte gör det – och istället arbetar i motvind. Att identifiera och lära sig rida på rätt megatrender kan därför sägas vara helt avgörande för en verksamhets framtid.

Spännande eller hur! Läs gärna mer om megatrender i boken Understanding how the future unfolds, av Mark Esposito och Terence Tse (2017).

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).