Var proaktiv, läs omvärlden och reagera i tid

I en värld av accelererande förändring går det inte att stoppa huvudet i sanden och hoppas att förändringarna ska blåsa förbi – för det gör de inte. Dagens omvärld karaktäriseras snarare av turbulens, osäkerhet och motsägelsefullhet, vilket innebär att vi behöver lägga mer tid på att försöka förstå oss på den, snarare än tvärtom. Att en verksamhet systematiskt identifierar, förstår och agerar på aktuella och förväntade omvärldsförändringar – i nutid och framtid – med rätt insatser och i tid är därför kritiskt för ett bolags långsiktiga överlevnad.

Att vara proaktiv innebär att vara aktivt förebyggande, framåtsiktande och förutseende. Ett proaktivt bolag är i detta sammanhang ett marknadsorienterat bolag. Ett marknadsorienterat bolag kännetecknas i sin tur av tre viktiga grundbultar:

  1. Löpande, proaktiv och strukturerad insamling och analys av relevant information kring omvärld, marknad och kunder.
  2. Löpande, proaktiv och strukturerad förmedling och spridning av relevant information inom organisationen.
  3. Att bolaget löpande reagerar och agerar baserat på de relevanta insikter man har fått genom den aktuella omvärlds-, marknads- och kundinformationen – strategiskt såväl som operativt.

Att samla in, sprida och agera på relevant omvärlds-, kund- och marknadsinformation är med andra ord en naturlig del av ett marknadsorienterat bolags verksamhet.

Ett framtidsorienterat bolag bör, förutom traditionell omvärldsanalys och kundinsikt, också inkludera megatrender och möjliga framtidsscenarion. Arbetet med just framtidsscenarion är för övrigt något som beskrivs på ett bra sätt av Rafael Ramirez och Angela Wilkinson i boken Strategic Reframing (2016).

Har din verksamhet den marknads- och framtidsorientering som krävs för att ni ska kunna identifiera, förstå och agera på förändringar i er omvärld? Om inte så är det dags att börja nu. Tiden då det gick att klara sig bra genom att fokusera på att optimera interna processer är nämligen förbi.

Nyfiken på mer?

Då tycker jag att du ska läsa boken Navigera in i framtiden (Elisabet Lagerstedt, 2018). Där får du en bild av den accelererande förändring som pågår i vår omvärld och varför företag och organisationer har så svårt att hantera det som pågår. Därtill tolv gyllene principer för att framgångsrikt navigera en verksamhet in i framtiden. Mer information om boken hittar du här >>>>>

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).