Fem Globala Megatrender som formar vår framtid

11 november, 2015 Trender , ,

Historien har lärt oss att framtiden är svår att förutsäga. I en värld som förändras snabbare än någonsin riskerar det att skapa en känsla av maktlöshet, för både individer och organisationer. Insikt i vilka globala megatrender som redan omformar vår värld kan emellertid vara ett sätt att skapa en förståelse för vad som håller på att hända. Det kan också vara ett sätt att ta tillbaka initiativet.

Globala megatrender är krafter som redan börjat omforma världens företag och institutioner, samhällen och ekonomier. Att identifiera och förstå globala megatrender är därför ett sätt att skapa sig förståelse för de samhällskrafter som redan medskapar den framtid vi lever i om 20 år. Globala megatrender kan på så sätt hjälpa både individer och organisationer att ta vettigare beslut för framtiden, t ex vad gäller utformning av långsiktiga visioner och prioriteringar inom ramarna för strategier och investeringar.

Ett konsultteam på Inquentia läst och tematiserat innehållet i 50+ internationella trendrapporter som omfattar mer än 5000 sidor. Teamet har sedan identifierat och sammanställt fem ofta återkommande globala megatrender, som presenteras i Inquentia Trendrapport.

-”Ofta benämns olika globala megatrenderna olika av olika källor även om de i grunden beskriver samma företeelser, vilket kan skapa en viss förvirring. Här har vi försökt förenkla och förklara innebörden av varje megatrend med några korta ord och exempel. Vi har också ansträngt oss för att kortfattat lyfta fram underliggande drivkrafter”, säger Elisabet Lagerstedt, VD på Inquentia. -”När vi beslutade oss för att djupdyka i just globala megatrender var det med förhoppningen att identifiera tydliga mönster som fler skulle kunna uppmärksamma och ha nytta av.”

De fem globala megatrender som identifierades i årets djupdykning var:

  1. Det digitala samhället
  2. En åldrande befolkning
  3. Tilltagande urbanisering
  4. Global tillväxt
  5. Ökad fokus på hållbarhet

Med en djupare förståelse för globala megatrender i bagaget menar Elisabet Lagerstedt att det sedan gäller att på ledningsgruppsnivå ställa sig frågan: -Vad innebär dessa globala megatrender för just vår verksamhet, och hur kan vi agera på ett proaktivt sätt för att skapa strategiska möjligheter för framtiden?

Inquentia är ett konsult- och analysföretag som hjälper företag att identifiera, utforska och utveckla möjligheter för innovation, tillväxt och förnyelse. Alltid ur ett marknads- och kundperspektiv. Läs mer på www.inquentia.com

Hämtat från dagens pressrelease på MyNewsDesk: Fem Globala Megatrender som formar vår framtid.  

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).