Category

Clayton Christensen

Back to the blog

Innovation, strategi

Vad är disruptiv innovation?

Disruptiv innovation används idag ofta för att beteckna alla sorters branschomstörtande innovation och förändring. Oftast länkat till nya tekniker, nya affärsmodeller och gamla bolagsjättar…

Continue reading