Vad är framtiden?

Vem kommer inte ihåg Tillbaka till Framtiden, den amerikanska science-fiction komedin från 1985. I huvudrollen återfinns Michael J. Fox som Marty McFly och Christopher Lloyd som den excentriska uppfinnaren Dr. Emmet Brown, som är Marty’s vän. I filmen är Marty är en tonåring som råkar åka tillbaka i tiden till 1955. Där möter han av misstag sina framtida föräldrar, vilket hotar hans hela existens. 1955 års version av Dr. Emmet Brown lyckas emellertid hjälpa sin vän att reparera skadan i historien och skapar vid ett blixnedslag tillräckligt mycket energi för att skicka Marty tillbaka till den framtid som han kom i från, 1985.

Men vad är egentligen framtiden? Låt oss kort utforska begreppet. Vissa anser exempelvis att det inte finns någon dåtid, nutid eller framtid, utan att allt existerar i nuet och att allt därför sker i nuet. Det gäller inte bara filosofer och spirituella vägledare, utan numera också forskare vid bland annat MIT.

För att ha tankar om framtiden är det enklast att ha en linjär tidsuppfattning. Vi utgår då helt enkelt från att det finns en dåtid, en nutid och en framtid. Dåtiden är historia, och sådant som har hänt. Nutid är just nu och den tid vi lever i. Framtiden skulle kunna definieras som den tid som ännu inte förflutit eller komma skall, eller det som händer efter nutiden. Den kan ses som oundviklig, men kan rent teoretiskt också utspela sig på många olika sätt. Kronologiskt inträffar den redan om en sekund, om en timme, i morgon eller om ett år. Men också om 20 år, 100 år, 1 000 år eller 1 miljon år. Det viktigaste är därför vilket tidsperspektiv som är mest relevant för den fråga som diskuteras.

Som människor ägnar vi oss också ständigt åt att fundera kring framtiden. Så pass mycket att vissa menar att vi istället ska fokusera på nutiden, eftersom det är det enda vi kan göra något åt. Samtidigt ligger det mycket hopp i att fokusera på framtiden. För i framtiden kan allt bli ännu bättre – det är en plats av oändliga möjligheter! Ändå medför tankar om framtiden ofta både oro och ångest, eftersom det okända kan föra med sig både fara och risk. För vi vet ju faktiskt inte vad som kommer att hända eller hur framtiden kan komma att utspela sig.

Kanske därför har människan länge sökt metoder för att se in i framtiden. Från det klassiska Greklands orakel till nutidens siare, prognoser, framtidsscenarion och framtidsstudier. Idag finns det till och med hela yrkesgrupper som arbetar med framtiden. Eller vad sägs om strateger, futurister och science-fictionförfattare. Med prediktiv analys, som omfattar olika typer av statistiska metoder, såsom prognosmodeller, maskininlärning och datamining, görs exempelvis analyser av aktuella och historiska fakta och händelser i syfte att skapa förutsägelser om framtiden.

Att navigera oss in i framtiden gör vi emellertid alla varje dag – både du och jag. Privat och i arbetet. Det är vad det innebär att vara människa. Framtiden skulle därför också kunna ses som summan av konsekvenserna av våra val och handlingar – som byggs på varandra över tid. Det är alltså inte bara något som händer och sker, utan istället något vi faktiskt bidrar till att forma. Aktivt eller passivt. När medvetna val efterhand följer på tidigare val har vi faktiskt börjat forma en stig som i bästa fall tar oss på vägen mot våra uppsatta mål och drömmar. Oklara mål och bristfällig eftertanke kombinerade med dålig disciplin leder emellertid ofta till otydliga och inkonsekventa val och handlingar. De leder oss givetvis också in i framtiden, men utan en tydlig slutdestination eller vettiga delmål på vägen. ”To go with the flow” kan vara spännande ändå, men då blir det lite som det blir. Om du drömmer om att bli golfproffs räcker det exempelvis inte att träna en gång i veckan. Att proaktivt navigera in i framtiden – med siktet inställt på den kortaste vägen mot ett utvalt mål – handlar därför i stor utsträckning om att sätta tydliga mål, att agera målinriktat i vardagen och att ha disciplin i det man gör.

Alla vägar tar oss med andra ord på något sätt in i framtiden, frågan är bara vilket mål vi har, vilken väg vi väljer, och vad vi gör (…eller inte gör) varje dag för att ta oss till vårt mål. Oklart om Dr. Emmet Brown skulle se det på samma sätt.

 


Navigera in i framtiden av Elisabet Lagerstedt

 

Texten är hämtad ur den kommande boken Navigera in i framtiden av Elisabet Lagerstedt.

Mer information om boken hittar du här.

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).