Sju snabba frågor till Sveriges första professor

26 November, 2012 Fakta

Sverige fick i början av november sin första professor inom området Strategisk Kommunikation. Han heter Jesper Falkheimer och är placerad vid den nya Institutionen för Strategisk Kommunikation vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Där finns två spännande och relevanta master program, liksom två kandidatprogram och fristående kurser. Dessutom  bedrivs forskning inom bland annat kriskommunikation, kommunikatörsrollen, lobbying, sociala medier och internkommunikation. Något som det finns en allt större efterfrågan på. Här kommer därför sju snabba frågor till Jesper.

Vad är strategisk kommunikation för dig?

-“Strategisk kommunikation är ett kunskapsområde som handlar om organisationers målinriktade kommunikation. Syftet är att belysa, förstå och granska dessa kommunikationsprocesser, som blivit allt mer komplexa. Kommunikationsperspektivet är centralt, liksom frågor kring effekter, makt, relationer. Konkret så innebär detta att strategisk kommunikation är  ett paraplybegrepp som innefattar allt från propaganda, varumärkeskommunikation till intern kommunikation mellan ledning och medarbetare.”

Varför är strategisk kommunikation viktigt?

-“Utan kommunikation, inga organisationer eller samhällen. Och just strategisk kommunikation, som fokuserar medvetna och formella insatser för att påverka och skapa utbyten, har fått ökad betydelse inom alla sektorer på grund av den senmoderna samhällsutvecklingen, där kommunikation blivit ett maktfaktor inom politik, ekonomi, kultur och så vidare. Dessutom har den professionella branschen växt snabbt i alla länder: antalet pr-konsulter, kommunikatörer och aktörer som har ökat fokus på kommunikationsansvar ökar överallt.”

Vad är syftet med utövandet av strategisk kommunikation?

-“Att uppnå övergripande mål för organisationer genom kommunikation – dvs mindre fokus på enskilda produkter och tjänster och mer på sk corporate brands eller offentliga organisationers profiler.”

Vilka är de viktigaste trenderna inom strategisk kommunikation?

-“Det finns många, men jag kan nämna krav på ökad transparens, delaktighet och förmåga att koppla samman kommunikation med organisationers ledningsprocesser. Framväxten av sociala medier och det nya medielandskapet har vänt upp och ned på etablerade kommunikationsmodeller.”

Vad betyder digitaliseringen av media för området?

-“Viktigast är kanske att mottagare knappast finns längre, alla är deltagare, men maktrelationer består – kan tilläggas – även om de tar nya former.”

Hur kan strategisk kommunikation bidra till affärsnytta i näringslivet?

-“På flera sätt. Dels genom att leda till ökad intern effektivitet, dels genom att bygga förtroendekapital som är avgörande i kriser och förändringsprocesser, dels genom att profilera och positionera… och mer.”

 Varför har Sveriges första professur inom området installeras först nu, år 2012. Vad har varit den utlösande faktorn?

-“Det har funnits forskare under många år som haft detta som kunskapsområde, men det har tidigare varit länkat till andra discipliner. Jag tror att intresset och behovet av vetenskaplig kunskap om effekter, risker och möjligheter parallellt med att det har etablerats en internationellt forskningsmiljö har lett till professuren. Och att vi på Campus Helsingborg, Lunds universitet, har arbetat hårt för att lyfta området som ett vetenskapligt fält värt att studera i sig själv.”

Om du är nyfiken på att veta mer om Jesper hittar du mer info på Lund Universitets hemsida. Du kan också själv läsa i hans blogg på http://campusrektor.blogg.lu.se/. Jesper Falkheimer nås också på Jesper.Falkheimer@ch.lu.se