Varför ni bör ha ett högre syfte och en lyskraftig vision…

Varför ni bör ha ett högre syfte och en lyskraftig vision…

Google tog sig an utmaningen att organisera världens information. Och får nog sägas ha lyckats ganska bra med det hittills. Med än någonsin förut behöver vi företag och organisationer som kan bidra till att lösa världens många stora utmaningar.

Och även om ni inte har ambitionen att förändra världen har ett högre syfte och en lyskraftig vision den inneboende kraften att mobilisera och engagera människor med både hjärna och hjärta. I en samtid där majoriteten av världens anställda säger sig vara oengagerade i sina arbeten känns det kanske viktigare än någonsin att skapa mening och tydliga målbilder.

Oavsett vad syftet och de mer långsiktiga målbilderna kallas (högre syfte, mission, vision, Mooonshots, BHAG… ) skapar det en kraft som är attraktiv för alla bolag med någon sorts framtida ambition. Inom personlig utveckling och mental träning är det exempelvis sedan länge självklart att arbeta med positiva målbilder och visualisering. Det skapar fokus och energi för individens medvetna och undermedvetna – i en viss önskad riktning.

Flera forskare och författare – från Annika Steiber och Sverker Alänge till Salim Ismail, Michael S. Malone och Yuri van Geest – har visat att just den nya generationens företag verkar ha förstått principerna bakom hur man mobiliserar människor, såväl medarbetare som kunder, och sitt yttre nätverk. Oftast med ett autentiskt och inspirerande högre syfte till grunden för företagets hela existens. Något den gamla generationens företag fortfarande kämpar med. Att svara på frågan varför kan därför mycket väl vara det viktigaste en ägare, styrelse och företagsledning kan göra. Något som Simon Sinek lyfte fram på ett tydligt sätt i boken Start with Why redan 2011.

Den huvudsakligan utmaningen handlar i grunden om att hitta ett meningsfullt svar på varför ett bolag överhuvudtaget finns och hur det är tänkt att tillföra värde. Inte bara för aktieägarna och ledning – utan också för kunder, medarbetare och samhälle. Det handlar helt enkelt om hur ett bolag vill göra skillnad i världen och om hur man avser mobilisera medarbetare och kunder. Men det måste vara ett autentiskt högre syfte som appelerar till både hjärna och hjärta, med relevans för omvärlden och samtidigt något som man är villiga att verkligen ta till sig och leva varje dag. Så fort det blir något påklistrat förlorar det nämligen sin mobiliserande verkan.

Att skapa, kommunicera och levandegöra ett autentiskt högre syfte och en lyskraftig vision kan hjälpa er att navigera in i framtiden med en tydlig ledstjärna; det skapar ett paraply som kan bära ett antal olika tillväxtinitiativ inom ganska olika områden; det hjälper er att göra rätt saker; det inspirerar medarbetare, som sällan är drivna enbart av prestige eller lön, utan av att göra någon slags meningsfull skillnad.

För vem vill inte bidra till ett högre syfte – särskilt om det är identiskt med ens egna övertygelser. Ett högre syfte är därför effektivt i den mån det appellerar till människors grundläggande värderingar, såsom att det skapar lycka och en känsla av oändliga möjligheter; hjälper människor att relatera till och förstå varandra; inspirerar utforskande av nya horisonter och nya möjligheter; skapar en känsla av stolthet och något positivt för samhället. I kombination med stödjande verksamhetsvärderingar har ni också en viktig moralisk och etisk kompass till er hjälp på vägen in i framtiden.

 


 

 

Navigera in i framtiden

 

Texten ovan är hämtad ur boken Navigera in i framtiden, Elisabet Lagerstedt (2018).

Till boken finns också en kort onlinekurs som sammanfattar bokens koncept.

Läs mer om boken här.

 

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).