Category

web-TV

Back to the blog

Fakta, Trender

Att producera film för internet (tips)

1 July, 2011 Fakta, Trender

Film är idag ett kraftfullt hjälpmedel i arbete med kommunikation och påverkan via internet. De sista 30 dagarna står YouTube exempelvis för 14 procent av…

Continue reading