Category

video

Back to the blog

Leadership

To lead in a VUCA world

11 September, 2020 Leadership ,

“Companies operate in an increasingly complex world. Business environments are more diverse, dynamic, and interconnected than ever – and far less predictable.” The quote…

Continue reading

Tips

Känslor påverkar din försäljning

Online video-industrin rör sig snabbt. Bara YouTube har över en miljard användare i världen, och varje dag lägger besökarna hundratals miljoner timmar på YouTube…

Continue reading