Category

VD Tidningen

Back to the blog

strategi

VD Tidningen: Navigera in i framtiden

Artikel skriven av Lars Westerlund i VD Tidningen nr 2, 2018.  ”Alla företag brottas med frågan hur de ska navigera rätt på vägen in…

Continue reading

strategi

Strategi – ofta enda tillfället att stanna upp och reflektera

30 september, 2017 strategi , ,

Artikel i VD Tidningen, den 28 september. Strategiarbete är en dynamik mellan nuläge och mål – för att ta er till målet måste ni…

Continue reading