Internet och ett samhälle i förändring


Internet har i praktiken funnits sedan 1995. Redan år 2000 hade emellertid internet penetrationen i Sverige nått över 50 procent av hushållen. Idag är den uppe i nästan 90 procent. En sammanställning av tekniktillgången i de svenska hushållen 1986-2011 från SOM-Institutet (se nedan) visar att utvecklingen varit ganska dramatisk. Mest slående är den snabba utvecklingen … Fortsätt läsa Internet och ett samhälle i förändring