Interaktiva varumärken


I dagens föränderliga och högst konkurrensutsatta värld – där produkter och tjänster blivit allt mindre unika och snabbt kopierade – brottas styrelser, företagsledningar och marknadsavdelningar med att skapa tillväxt och parallellt hantera ett tempo och en komplexitet som är högre än någonsin.