Planera en Business Model Innovation Workshop

fortsätt läsa

Disrupta er själva innan någon annan gör det

fortsätt läsa

Strategi, innovation och förändring

Vi lever i en tid av accelererande förändring. Vi vet redan att framtiden kommer att se annorlunda ut än nutiden. Och att historien hittills faktiskt hjälpt oss skapa en bättre framtid. För att fortsätta bidra till en bättre framtid är det bästa vi kan göra att intressera oss för vad som pågår i vår omvärld, uppdatera våra kompetenser, agera proaktivt och anpassa oss väl.

I företagsvärlden är omvärldsbevakning, framtidsorientering, liksom strategi och strategisk planering och löpande anpassning därför viktigare än någonsin. Väl använt kan strategisk planering exempelvis bidra till att skapa tid för reflektion, tydlighet kring nuläget, utveckla inspirerande visioner och mål, mobilisera organisationen i rätt riktning, bygga långsiktig konkurrenskraft, liksom en lärande och agil organisation.

Som en liten hjälp på vägen har jag här sammanställt några artiklar för dig som är särskilt intresserad av strategi, innovation och förändring för att löpande anpassa din verksamhet till omvärlden.

Vad är strategi?

Bygg en strategisk plan i tre steg

Varför är strategiskt tänkande så viktigt?

Strategi – ofta det enda tillfället att stanna upp och reflektera

Varför ni bör ha ett högre syfte och en lyskraftig vision

Framtidsorientering

Digitaliseringen och teknikens utveckling

Vad är kreativ förstörelse?

Vad är disruptiv innovation?

Var proaktiv, läs omvärlden och reagera i tid

Segmentering – grunden till allt

Innovation, tillväxt och förnyelse håller dig relevant

Historien om Kodak och Fujifilm

Förändring

Kommunicera mera vid förändring

Utan förändring, inga framsteg, ingen utveckling

Längst ner på sidan hittar du också några korta filmklipp som bidrar med ytterligare tankar på vägen.

Historien om Kodak och Fujifilm

fortsätt läsa

Idéernas kraft

juli 14th, 2018 innovation ,
fortsätt läsa

Innovation, tillväxt och förnyelse håller dig relevant

fortsätt läsa

Coca Cola Company i behov av innovation och förnyelse

fortsätt läsa

Dags att tänka utifrån-och-in

fortsätt läsa

Låt intraprenören ta större plats!

fortsätt läsa