Category

digitala medier

Back to the blog

Fakta, Trender

Snabb teknisk utveckling ger nya kommunikationsmöjligheter

Att nya eller digitala media omfattar internet är självklart för de flesta, men att digitala media idag också inkluderar TV, radio, mobiltelefoner och andra…

Continue reading