Category

artikel

Back to the blog

strategi

Strategi – ofta enda tillfället att stanna upp och reflektera

30 september, 2017 strategi , ,

Artikel i VD Tidningen, den 28 september. Strategiarbete är en dynamik mellan nuläge och mål – för att ta er till målet måste ni…

Continue reading