Category

affärsutveckling

Back to the blog

Reflektioner, strategi

Vad är strategi?

Koncernstrategi, affärsstrategi, marknadsstrategi, varumärkesstrategi, innovationsstrategi, digital strategi, content strategy, operational strategy, HR-strategi, försäljningsstrategi, kommunikationsstrategi. Listan kan göras lång. Alla funktioner och nivåer bör ha…

Continue reading