Strategi, innovation och förändring


Vi lever i en tid av accelererande förändring. Vi vet redan att framtiden kommer att se annorlunda ut än nutiden. Och att historien hittills faktiskt hjälpt oss skapa en bättre framtid. För att fortsätta bidra till en bättre framtid är det bästa vi kan göra att intressera oss för vad som pågår i vår omvärld, uppdatera våra kompetenser, agera proaktivt och anpassa oss väl.

I företagsvärlden är omvärldsbevakning, framtidsorientering, liksom strategi och strategisk planering och löpande anpassning därför viktigare än någonsin. Väl använt kan strategisk planering exempelvis bidra till att skapa tid för reflektion, tydlighet kring nuläget, utveckla inspirerande visioner och mål, mobilisera organisationen i rätt riktning, bygga långsiktig konkurrenskraft, liksom en lärande och agil organisation.

Som en liten hjälp på vägen har jag här sammanställt några artiklar för dig som är särskilt intresserad av strategi och strategisk planering för att anpassa din verksamhet till omvärldens förändringar.

Jag har på sistone också fått en hel del förfrågningar som gäller vad en strategisk plan bör innehålla, hur man lägger upp en vettig strategidag och hur man kan fördjupa sig ytterligare inom området. Lovar att komplettera med det framöver.

Vad är strategi?

Bygg en strategisk plan i tre steg

Varför är strategiskt tänkande så viktigt?

Strategi – ofta det enda tillfället att stanna upp och reflektera

Varför ni bör ha ett högre syfte och en lyskraftig vision

Framtidsorientering

Digitaliseringen och teknikens utveckling

Vad är kreativ förstörelse?

Vad är disruptiv innovation?

Var proaktiv, läs omvärlden och reagera i tid

Segmentering – grunden till allt

Innovation, tillväxt och förnyelse håller dig relevant

Historien om Kodak och Fujifilm

Förändring

Kommunicera mera vid förändring

Utan förändring, inga framsteg, ingen utveckling

Längst ner på sidan hittar du också några korta filmklipp som bidrar med ytterligare tankar på vägen.