Jag drabbades av word-of-mouth…

Jag drabbades av ”word-of-mouth” – och jag gick på det. Det gäller så klart lanseringen av iPhone 4. Apple har alltid lyckats skapa buzz och word-of-mouth kring sina lanseringar och iPhone 4 är inget undantag. Från början hade Apple en position som sympatisk, men innovativ liten aktör som slogs mot jättarna inom IT-branschen. Idag börjar allt fler förstås ifrågasätta det.

Apple skapade emellertid med sina enkla och snygga tekniska lösningar, användargränssnitt och design många oerhört dedikerade fans i små trendmedvetna grupper, t ex inom reklamvärlden. iMac blev trendigt, PC blev mossigt. Det var något som Apple spann vidare på i flera amerikanska reklamfilmer, där iMac representerades av en ung, cool kille och PC av en mossig, lätt förvirrad stofil. Hoppas ni har sett dem. De har några år på nacken nu, men är fortfarande bra. Här är – som en parentes – ett exempel från YouTube.

Numera är Apple världsledande inom flera områden.

Vad är kommunikation för dig?

I en kurs i kommunikationssociologi för snart 20 år sedan fick vi bland annat lära oss ett antal modeller som ganska mekaniskt förklarar kommunikation med en sändare och en mottagare, t ex Laswells formel och Shannon & Weavers, som båda är modeller från 1940-talet. På Wikipeda (2010-09-13) defineras än idag kommunikation som ”…en process för att överföra information från en punkt till en annan”.

En annan syn på kommunikation har jag hittat i retoriken, som behandlar alla former av språklig och symbolisk påverkan där det handlar om att påverka andra – individer eller grupper – i en viss riktning. Lindqvist Grinde beskriver i sin bok Klassiskt retorik för vår tid retoriken som ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”[1] i ett citat av Aristoteles. För de gamla grekerna handlade det i första hand om att via väl genomtänkt språk och argumentation vinna gillande för ett visst påstående. Reklam och PR kan i det sammanhanget ses som typiska former av retorik och språklig påverkan för att ”vinna publikens gillande” och på så sätt påverka en attityd eller ett beteende. Språket har på många sätt en oerhörd makt över oss människor. Det som för mig i första hand skiljer retoriken från ämnet kommunikation är att det sistnämnda i större utsträckning handlar om att både tala och lyssna utan att nödvändigtvis alltid taktiskt överlägga sina argument för att påverka någon i en viss riktning.