Onlinekursen


Navigera in i framtiden – på 1,5 timme…

 

Är du styrelsemedlem, VD eller chef i en verksamhet eller bransch i förändring? Kämpar du och ditt team med att bemöta ökad konkurrens, den snabbt ökande digitaliseringen, ökat fokus på hållbarhet, eller med att kännas relevanta för era kunder? Har ni problem att skapa innovation, tillväxt och förnyelse? Saknar ni rätt verktyg på vägen?

Navigera in i framtiden är en kort, kostnadsfri onlinekurs framtagen för just dig, baserat på boken med samma namn (2018). Läs gärna ett utdrag ur boken på Google Books. Eller köp boken på Adlibris.

Onlinekursen omfattar ca 1,5 timme. Den är uppdelad i korta videolektioner om ca 10 minuter av och med författaren. Därtill tre självtester, tre arbetsböcker med korta övningar samt relevanta länkar för fördjupning. Du får tillgång till kursmaterialet i hela 90 dagar och kan komma åt allt material online när du vill – via dator, padda eller telefon – genom en personlig inloggning.

Onlinekursen svarar på frågorna:

  • vad är det som pågår i vår omvärld – från accelererande förändring, till kreativ förstörelse och disruptiv innovation?
  • varför har de flesta företag svårt att hantera de förändringar som pågår?
  • vad kan en företagsledning göra för att framgångsrikt framgångsrikt navigera sin verksamhet in i framtiden?

Passa på och anmäl dig redan idag via länken nedan! Observera att onlinekursen är kostnadsfri.

>>>>>>>>>> MER INFO OCH KURSANMÄLAN  >>>>>>>>>>

 

 

Researchen bakom boken och onlinekursen

Navigera in i framtiden

De frågor jag hade när jag påbörjade min resa – innan jag visste att det skulle bli en bok eller en onlinekurs – var:

  1. Vad är det som pågår i vår omvärld?
  2. Varför har företag och organisationer så svårt att hänga med?
  3. Vad kan en företagsledning själv påverka – och hur kan de proaktivt agera för att slippa bli offer för omständigheterna på vägen?

Det var frågor som jag började brottas med redan 2010 när jag började blogga i kölvattnet av det som då ibland kallades ”den digitala revolutionen”.

Den mer konkreta researchen bakom boken omfattar litteraturstudier, såväl som intervjuer och erfarenhetsutbyte med ett stort antal ledare och chefer, seminarier, konferenser och kurser, liksom egna kundprojekt och erfarenheter från 25 år i näringslivet.

I korthet har jag har de senaste sju åren plöjt igenom stora mängder artiklar, casebekrivningar och böcker av internationella och erkända forskare och praktiker inom området för att hitta svar på mina frågor och funderingar.

Jag har också deltagit i ett antal erfarenhetsutbyten på ledningsnivå genom olika typer av nätverksmöten (t ex President Institute). Jag har deltagit i relevanta seminarier och konferenser (t ex Thinkers50 European Business Forum, President’s Summit och SingularityU Summit) med haft förmånen att lyssna till flera av världens ledande management tänkare – från Michael Porter till Rita McGrath. Därtill har jag deltagit i flertal relevanta kurser från ett antal prestigefyllda affärshögskolor runt om i världen – från Harvard Business School och IMD, till Oxford och INSEAD med framstående tänkare och professorer som Clayton Christensen, Bill Fisher, Rafael Ramierez och Michael Tushman. Därtill har jag deltagit i en boot camp i Lausanne med prisbelönade Alexander Osterwalder och Yves Pigneur, som är forskarna och författarna bakom succéböckerna Business Model Generation och Value Proposition Design.

De senaste fem åren som konsult har jag också genomfört ett stort antal egna kundprojekt – inom insikt, strategi, innovation, förnyelse och förändring. Därtill har jag ytterligare 20 års erfarenheter från näringslivet i roller som bl a Vice President Marketing, Marknadsdirektör och Affärsområdeschef i stora och mellanstora företag, varav 15 år som ledningsgruppsmedlem. Med allt vad det innebär av framgångar, motgångar och lärdomar. Därtill har jag under ett antal år verkat som mentor och coach för ett antal entreprenörer och chefer. Slutligen har jag genomfört egna fallstudier av fem skandinaviska företag grundade i bl a intervjuer med top management: Electrolux, Thule Group, Dong Energy/Örsted, Telia Company och Zound Industries.

Passa på och anmäl dig redan idag via länken nedan! Observera att onlinekursen är kostnadsfri. Du har inget att förlora på att testa. Tvärtom.

 

>>>>>>>>>> MER INFO OCH KURSANMÄLAN  >>>>>>>>>>