Välkommen hit!

Jag heter Elisabet Lagerstedt och är grundare, VD och Executive Growth Consultant på Inquentia – en affärspartner som hjälper företagsledare och deras team att skapa en bättre framtid genom innovation, tillväxt och förnyelse. Alltid från ett marknads- och kundperspektiv. Utifrån och in.

Med mig har jag 20+ års erfarenhet från olika roller i näringslivet och en solid teoretisk bas från Lunds Universitet, Harvard Business School, IMD Business School, INSEAD, IDEO U, Berghs and Oxford Saïd Business School – liksom en aldrig sinande nyfikenhet och ett fokus på ständigt lärande.

Jag är sedan många år också föreläsare och inspiratör samt mentor och gästföreläsare på Masterprogrammet för Entreprenörskap och Innovation vid Lunds Universitet.

På bloggen har jag sedan 2010 delat tankar, reflektioner och observationer, med starten i de snabba förändringar av kundbeteenden och nya affärsrealiteter som vi fortfarande upplever som följd av den digitala revolutionen. Jag skriver på både svenska och engelska, även i andra typer av forum (t ex INSEAD Knowledge och VD Tidningen). Personligen hoppas jag att du kan hitta något som är användbart i just ditt professionella sammanhang.

Kontakt

e-mail: elisabet.lagerstedt@inquentia.com
Mobil: +46 702 677287
LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/elisabetlagerstedt