Strategihandboken

Det är nu nästan ett år sedan jag publicerade min första bok, Navigera in i framtiden. Det har varit en spännande resa. Från det att jag inte ens visste att det jag höll på med skulle bli en bok, till att boken långsamt växte fram. En sida i taget. En resa som tog flera år och nu fortsätter att ge mig många oerhört givande kontakter och nya samarbeten.

Ungefär samtidigt som jag påbörjade min första bok började jag skissa på en idé kring en bok om strategi. Till en början kallade jag den Stora Strategiboken och hade ambitionen att täcka in hela området – från teori till praktik. Jag insåg emellertid snart att även om jag orkat skriva boken så var det lite oklart vem som faktiskt hade orkat läsa den – för den hade blivit lång. Riktigt lång. I vårt snabbrörliga samhälle – där tid för reflektion och lärande verkar vara en ständig brist – är det snarare en kort, praktisk guide eller handbok som behövs.

En idé blev två

Ur den insikten utkristalliserades istället två projekt som jag jobbar med just nu, liksom ytterligare ett projekt gällande agil förändring och förändringsledning som får fortsätta mogna till sig på hyllan. På vägen har jag hittills fyllt mängder med anteckningsböcker och klistrat väggarna fulla av PostIt notes. Från idé till koncept och slutligen något som börjar likna utkastet till en färdig bok.

Det första är ett projekt som mer konceptuellt belyser vikten av förnyelse, flexibilitet och ständigt lärande för en organisation – för att inte bara överleva, utan kunna frodas i en värld av accelererande förändring. Det andra är ett konkret verktyg i formen av en praktisk handbok för strategisk planering.

Till det förstnämnda projektet jobbar jag under 2019 med ytterligare kartläggning, studier och research: från deltagande på relevanta konferenser, fortsatt inläsning av relevanta artiklar och litteratur, samt intervjuer och kontakter med spännande företagsledare såväl som forskare och specialister inom olika områden. Den praktiska handboken i strategisk planering ligger emellertid närmare i tiden och är något som jag planerar presentera redan på VD Dagarna i början på oktober 2019 i Stockholm.

Strategihandboken är tänkt att hjälpa dig och din ledningsgrupp att handgripligen upprätta en strategisk plan från A till Ö. Från nulägesanalys, till framtidsspaning, utforskande av alternativ, målbild och upprättande av plan. Därtill en kort guide till de viktigaste principerna för planens genomförande och implementering i verkligheten. 

Strategihandboken bygger på hur jag själv handleder och guidar mina klienter genom strategiprocessen. Den bygger också vidare på de viktigaste lärdomarna från Navigera in i framtiden (2018), men har fokus på HUR man rent praktiskt, steg för steg, bygger upp en strategisk plan snarare än kring principerna kring hur man navigerar in i framtiden. Om Navigera in i framtiden skrevs för den visionäre framtidsarkitekten, så skrivs istället Strategihandboken för den som har fått uppgiften att snickra ihop den strategiska planen.

Vad skulle du själv önska att Strategihandboken faktiskt innehåller? Vad har du för tankar, frågor eller idéer? Skicka gärna ett e-mail med dina funderingar och önskemål till mig på elisabet.lagerstedt@inquentia.com.