Disrupta er själva innan någon annan gör det

Historien har visat att någon annan aktör förr eller senare kommer att disrupta er nuvarande verksamhet och på sikt göra er irrelevanta genom ny teknik, smarta och kundnära lösningar eller nya affärsmodeller. Säkerställ därför att ni disruptar och ”återuppfinner” er själva innan ni står inför fullbordat faktum.

Disruption används ofta för att beteckna alla sorters branschomstörtande innovation eller förändring. Oftast länkat till nya tekniker, nya affärsmodeller och gamla bolagsjättar som faller offer för omständigheterna. Och ofta i rasande högt tempo. Förgrundsfiguren för disruptiv innovation, Clayton Christensen, menar emellertid att det normalt inte sker över en natt, utan snarare som en framväxande process. Det innebär också en möjlighet för den som har örat mot marken att upptäcka vad som är på gång i tid och att skapa sig utrymme för att agera. En viktig orsak till att disruption överhuvudtaget äger rum är att en bolagsledning långsamt blir offer för sin framgång genom att de väljer att skydda sin verk- samhet från kannibalisering av egna, nya tekniker, produkter och tjänster som på olika sätt löser kundernas problem till lägre marginaler. Istället tar andra, inte sällan mindre, oväntade aktörer och nya tekniker över.

Att disrupta sig själv handlar därför om en kombination av – uttryckt med hjälp av BCG:s gamla modell – att låta dagens stjärnor bli kassakor – och att även styra om sina investeringar till det man tror är framtidens stjärnor. Det kan handla om att avyttra eller avveckla verksamheter som inte längre bidrar till bolagets vision eller högre syfte och istället förvärva eller starta bolag som understödjer det. Det handlar emellertid framförallt om att genom innovation säkerställa att kundupplevelser, erbjudanden, affärsmodell, organisation, kultur, kompetenser, belöningssystem och värdekedja är fortsatt relevanta och tillför värde till era kunder – och hjälper till att lösa kundernas problem på ett bättre, mer attraktivt och relevant sätt än andra alternativa lösningar och konkurrenter, till ett pris som era kunder är villiga att betala. Med en portfölj av nya affärsmöjligheter i olika faser av utvecklingen är det större sannolikhet att det faktiskt kan ske. Att tänka i tre tidshorisonter kan vara en hjälp på vägen.

 

“THERE’S A WAY TO DO IT BETTER – FIND IT!”

-Thomas Edison

About the author

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt is the founder and director of Future Navigators. As a trusted advisor, consultant, and Executive Coach, she helps business leaders navigate beyond business as usual to build Better Business and co-create a better future - through insight, strategy, innovation, and transformation. Elisabet is also the author of Better Business, Better Future (2022) and Navigera in i Framtiden (2018).