Resurser som hjälper dig att navigera in i framtiden

I samband med lanseringen av boken Navigera in i framtiden har jag samlat ett urval av spännande resurser för ledare och chefer i verksamheter och branscher i accelererande förändring på Inquentia Academy.

Vad sägs om en kort, kostnadsfri onlinekurs som sammanfattar boken? Eller YouTube-filmer med allt från de globala utmaningarna till megatrender, förklaringar till begreppen disruptiv innovation och kreativ förstörelse, liksom tips om hur man skapar agila och dynamiska organisationer som framgångsrikt navigerar sig fram i en värld av accelererande förändring.

Fokus ligger på att skapa en förståelse för de ganska omfattande samhällsförändringar som pågår och att hjälpa dig att navigera dig och din verksamhet in i framtiden, utan att bli offer för omständigheterna på vägen.

Nyfiken? Du hittar materialet här – följ länken till Inquentia Academy. 

Eller inte riktigt så nyfiken att du klickade dig vidare på länken? Vad omfattar då resurserna på FutureQuest? En kort sammanfattning:

Vad är det som pågår i vår omvärld?

Här har jag samlat länkar till relevanta YouTube-filmer från intressanta och relevanta forskare, författare och organisationer. Fokus ligger här i första hand på att skapa förståelse för krafter som är i rörelse – såsom megatrender, accelererande förändring, exponentiell tillväxt, disruptiv innovation och kreativ förstörelse.

Vilka är de globala utmaningarna?

Här presenteras i korthet ett material från FN som hjälper dig förstå vilka de globala utmaningarna och målen är – och hur du och din verksamhet kan bidra till att bygga en bättre framtid.

Höga ambitioner och ett (ännu) högre syfte

Höga ambitioner och ett inspirerande högre syfte mobiliserar människor, skapar en övergripande riktning och fungerar som ledstjärna på vägen in i framtiden. Här har jag samlat några relevanta YouTube klipp och länkar. Återigen från några kända författare, forskare och organisationer.

Utifrån och in – med kunden i centrum

Framtidens organisationer har örat mot marken, förstår omvärldstrender, surfar på rätt vågor och sätter kunden i centrum. Perspektivet är utifrån och in. Även här har jag samlat några relevanta YouTube klipp och länkar. Som tidigare från relevanta författare, forskare och organisationer.

Innovation och entreprenörskap är nyckeln till ständig förnyelse

Här presenteras några spännande länkar kring innovation och entreprenörskap: framtidens organisationer utmanar sig sig själva och utvecklar inte bara nya produkter och tjänster utan även nya affärsmodeller och värdekedjor för att ständigt förnya sig själva. Ofta i nära samarbete med både kunder och ekosystem.

Skapa en agil, dynamisk och lärande organisation

Slutligen har jag samlat några spännande länkar och YouTube-filmer gällande agila, dynamiska och lärande organisationer. Vinnarna i framtiden de nämligen som förmår att ständigt förnya sig själva och sin verksamhet. Framtidens organisationer är agila och dynamiska, liksom fokuserade på lärande, innovation och experimenterande. Allt för att fortsätta förnya sig själv och fortsätta lösa sina kunders problem på relevanta och attraktiva sätt.

Jag tror du kommer att ha nytta av resurserna! Och dela dem gärna i ditt eget chefsnätverk.

Nyfiken nu? Du hittar materialet här – följ länken till Inquentia Academy